Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Živý Betlém

Dolní Bělá

vystoupení žáků 9. třídy