OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ZŠ a MŠ Dolní Bělá-Šablony OP JAK I., reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005509 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

Doba realizace: od 01. 07. 2023 do 31. 12. 2025

Finanční výše podpory: 1 406 892,– Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Jiří Hladík, ředitel školy 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu