Návrh rozpočtu na rok 2024 + střednědobý výhled rozpočtu (pdf)

Rozpočet školy na rok 2024 a Rozpočtový výhled školy na roky 2025 a 2026 (pdf)

Základní škola

Inspekční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012  (.doc)

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

ŽÁDOST O PŘEZKOUŠENÍ

Školní řád, aktualizace od 26. 10. 2023 (pdf)

Výňatky ze školního řádu 2023/2024
Výňatky z pravidel pro hodnocení chování žáků, aktualizace od 1. 9. 2023

Pokyn MŠMT – omlouvání žáků z vyučování, prevence a postih záško

Školní program proti šikanování  ( .pdf)

Minimální preventivní program 2023 2024 (pdf)

Školní družina

Žádost o uvolnění ze školní družiny (.doc)

Mateřská škola

Školní řád MŠ, aktualizace od 1. 9. 2023 (pdf)