ŠABLONY III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470 s názvem „ZŠ a MŠ Dolní Bělá – Šablony III“, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit a na aktivity rozvíjející ICT.

Celková výše podpory činí 430 409 Kč.