Školní řád MŠ, platný od 1. 9. 2023 (pdf)

Úplata za MŠ pro šk. rok 2023/2024 (pdf)

Informace pro rodiče k 1. 9. 2023 (pdf)