Plánované zasedání školské rady

termín: 20. 10. od 16:00.
Program:
1) Financování školy ze strany zřizovatele
2) Výroční zpráva za rok 2020/2021
3) Úprava školního řádu
4) Aktualizace ŠVP (školní vzdělávací program)
5) Komunitní plánování – výstup ze schůzky konané 11.10.2021 v ZŠ Dolní Bělá
6) Návrh na zapojení rodičů do chodu školy
7) Diskuse

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.
Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá je tříčlenná, funkční období je tři roky, zasedá minimálně dvakrát ročně.

Složení školské rady pro období 2021 – 2024:
za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Ing. Lenka Svobodová
za zřizovatele:
Vendula Chárová
za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Ludmila Čechová
Předsedkyně: Ing. Lenka Svobodová
Kontakt na předsedkyni školské rady: skolskarada@zsamsdolnibela.cz

Dokumenty

Zápisy z jednání