Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.
Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá je tříčlenná, funkční období je tři roky, zasedá minimálně dvakrát ročně.

Složení školské rady pro období 2021 – 2024:
za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Ing. Lenka Svobodová
za zřizovatele:
Vendula Chárová
za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Ludmila Čechová

Na prvním zasedání, které se uskutečnilo 28. 6. 2021 od 16:00 hodin ve budově školy, byl projednán a schválen jednací řád školské rady a proběhly volby předsedy s tímto výsledkem:
Předsedkyně: Ing. Lenka Svobodová
Kontakt na předsedkyni školské rady: skolskarada@zsamsdolnibela.cz

Dokumenty

Zápisy z jednání