Termín zasedání

Kdy: úterý 11. 10. 2022; od 16:15 do 18:00

Místo: ředitelna ZŠ

Program zasedání:

• Školní parlament
• Výroční zpráva školy 2021/2022
• Diskuse

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.
Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá je tříčlenná, funkční období je tři roky, zasedá minimálně dvakrát ročně.

Složení školské rady pro období 2021 – 2024:
za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Ing. Lenka Svobodová
za zřizovatele:
Vendula Chárová
za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Ludmila Čechová
Předsedkyně: Ing. Lenka Svobodová
Kontakt na předsedkyni školské rady: skolskarada@zsamsdolnibela.cz

Dokumenty

Zápisy z jednání

Přílohy k zápisu z 8. zasedání Školské rady

Přílohy k zápisu ze 7. zasedání Školské rady