PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY – JARO 2024

Uvedené informace se týkají novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024. Stránky budou průběžně aktualizovány a doplňovány!

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

Celý dokument MŠMT zde