Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 (PRO PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022):

Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Užitečné odkazy:

Pomoc při výběru střední školy: https://www.infoabsolvent.cz/
Informace k jednotné přijímací zkoušce 2021 a procvičování testů: https://prijimacky.cermat.cz/
Přijímačky bez obav: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_48WTXRpqOpIAZ3zE0I9mOipH7FxhWq&fbclid=IwAR3rH8GBfO-y_Wu_3VLmdtp7amL9CragbJIP7LdadhO1cwXAonTYt5gv-t4

Dokumenty ke stažení