Areál školy je umístěn v klidné části obce, která tvoří přirozené spádové centrum oblasti. Budova stojí na rozlehlém pozemku z větší části v majetku obce.
    Celá stavba je rozdělena na dvě základní části: Mateřskou školu a Základní školu, jejíž součástí je vlastní tělocvična, školní kuchyně a školní jídelna. Část pozemku tvoří travnaté školní hřiště, část je používána mateřskou školou jako školní zahrada. Je vybavená pískovištěm, průlezkami, skluzavkou a odpočinkovou částí. Část pozemku na jižní straně budovy má asfaltový povrch a za pěkného počasí je využívána jako oddychový, rekreační a relaxační prostor pro žáky o velkých přestávkách. Lze ji využít i jako provizorní dopravní hřiště. Velká část pozemku je zatravněna.
Nádvoří před školou slouží kromě odpočinkové činnosti školní družině nebo relaxaci mezi dopoledním a odpoledním vyučováním i jako místo pro některá veřejná vystoupení.
    Stavba školní budovy byla zahájena slavnostním výkopem 30. 4. 1950. Výstavbou žilo celé široké okolí. „ … Občané si byli vědomi významu této instituce, proto s velkým zájmem, v hojném počtu a zcela nezištně vypomáhali o nedělích na stavbě. V období prázdnin se k nim přidávali nejen místní učitelé, ale i učitelé z okolních škol…“. Je obdivuhodné, že výstavba trvala pouhé 2 roky. 31.8.1952 byla za účasti hostů a asi 2000 občanů předána do užívání s přáním,
„… aby byla pravou dílnou lidskosti a vychovávala lidi pilné a spolehlivé, kteří budou uznávat vše dobré, ušlechtilé a spravedlivé…“. Na svoji dobu to byla krásná a moderní škola.
    Spádovou oblast školy tvoří celkem 17 obcí: Bažantnice,Bučí, Dolní Bělá, Dražeň, Hodovíz, Horní Bělá, Hubenov, Hvozd, Hůrky, Krašovice, Lité, Loza, Mostice, Mrtník, Tlucná, Vrtbo a Zahrádka. V jednání je také zařazení obce Trnová do spádové oblasti školy.
Každoročně navštěvuje naši školu i několik žáků například z Trnové, Kaznějova nebo Horní Břízy, popř. jiných obcí z okolí.
    Základní škola Dolní Bělá je plně organizovanou základní školou se třemi dalšími součástmi: školní družinou, mateřskou školou a školní jídelnou.
Podle zařazení do sítě škol je kapacita základní školy 450 žáků. Školní družina – kapacita 60 žáků je zcela naplněna. Kapacita školní jídelny – 260 jídel  – se každoročně téměř naplňuje.