Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Maršalíková
telefon: 951 017 029
e-mail: jidelna.dolni.bela@seznam.cz

Jídelní lístek: 22. 2. – 26. 2. 2021 – Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. 

svačina (první a poslední řádek ) se týká pouze mateřské školky

PoSvačina: Chléb, máslo, sýr strouhaný, caro, zelenina
Polévka: Polévka zeleninová s pohankou
Oběd: Hovězí guláš s fazolemi, chléb, čaj
Přesnídávka: Vánočka, kakao, jablko
ÚtSvačina: Chlebíček s pomazánkou z avokáda, mléko
Polévka: Polévka pórková
Oběd: Kuře pečené, brambory vařené, zeleninový salát, čaj
Přesnídávka: Chléb, pomazánka vaječná s jarní cibulkou, mléko
StSvačina: Chléb, máslo, džem, kakao, jablko
Polévka: Polévka kulajda
Oběd: Bulgureto s krůtím masem a zeleninou, kompot, čaj
Přesnídávka: Chléb, pomazánka z taveného sýra, mléko, zelenina
ČtSvačina: Chléb, máslo, hermelín, mléko, zelenina
Polévka: Polévka bramborová
Oběd: Masové koule v rajské omáčce, těstoviny, čaj, ovoce
Přesnídávka: Chléb, pomazánka celerová, mléko, jablko
Svačina: Chléb, pomazánka švédská, ovocné mléko, zelenina
Polévka: Polévka cibulová
Oběd: Brambory zapečené, kyselá okurka, čaj
Přesnídávka: Chléb, pomazánka kedlubnová, čaj

 
Ceny stravného od  1.9.2017 – Základní škola

Žáci   7 – 10 let  —  25,00 Kč 
Žáci  11 –  14 let  —  27,00 Kč 
Žáci   15 a více let —  28,00 Kč 
Dospělí —————–  28,00 Kč 

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Ceny stravného od  1.9.2018 – Mateřská škola

přesnídávka:   7,00 Kč + 3,- Kč nápoj 
oběd děti do 6 let: 20,- Kč 
oběd děti 7-10 let :  25,- Kč 
svačina:          7,- Kč 

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.      
  
Maršalíková J.  
vedoucí ŠJ

Stravování žáků
Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci. Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno.

Způsoby platby stravného
Složenkou- dostane žák od vedoucí školní jídelny (VŠJ), v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považované za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta).
Inkasem z účtu- rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16.dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat.
Bezhotovostní platba na účet školy- rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, č. ú. školy: 4925310287/0100 .

Odhlašování (přihlášení) stravného
 je nutné provést  nejpozději do 13.00 hod. den předem. Neodhlášený oběd v první den nemoci je možno si vyzvednou ve školní kuchyni do 12,30 hod. Další dny je nutno stravu odhlásit.
Změny provádějte na tel. č. 951 017 029, 736 753 774, e-mail jidelna.dolni.bela@seznam.cz nebo osobně ve školní jídelně.

Vyúčtování stravného
Provádí VŠJ na konci každého uplynulého měsíce. O částku za odhlášené obědy sníží výši platby na stravné v následujícím měsíci.