Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Maršalíková
telefon: 
e-mail: jidelna.dolni.bela@seznam.cz; skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz

Jídelní lístek: 25. 3. – 28. 3. 2024 – Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. 

svačina (první a poslední řádek ) se týká pouze mateřské školky

PoChléb, pomazánka sýrová, mléko, zelenina
Polévka fazolová
Jáhlová kaše se skořicí, čaj, voda, ovoce
Rohlík, pomazánka kedlubnová, mléko
ÚtChléb, pomazánka zeleninová, caro, ovoce
Polévka kulajda
Kuře pečené, brambory vařené, zelenina, čaj, voda, jogurt s ovocem
Rohlík, jogurt s ovocem, čaj
StVelikonoční mazanec, kakao, jablko
Polévka gulášová
Vepřová pečeně, špenát dušený, bramborový knedlík, čaj, voda, ovoce
Chléb, máslo, vejce vařené, čaj, zelenina
ČtChléb, sýr tavený, čaj, zelenina
Zeleninová s rýží
Krupicová kaše, čaj, voda,
Chléb, máslo, čaj

Ceny stravného od  1. 3. 2023 – Základní škola

oběd strávníci 7 – 10 let: 31,00 Kč
oběd strávníci 11 – 14 let: 33,00 Kč
oběd strávníci 15 a více let: 34,00 Kč
Oběd pro zaměstnance školy: 34,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Ceny stravného od  1. 3. 2023 – Mateřská škola

strávníci do 6 let:
přesnídávka: 11,00 Kč
oběd: 26,00 Kč
svačina: 11,00 Kč
celkem: 48,00 Kč

strávníci nad 6 let:
přesnídávka: 11,00 Kč
oběd: 31,00 Kč
svačina: 11,00 Kč
celkem: 53,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.      
  
Maršalíková J.  
vedoucí ŠJ

Stravování žáků
Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci. Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno.

Způsoby platby stravného
Složenkou- dostane žák od vedoucí školní jídelny (VŠJ), v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považované za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta).
Inkasem z účtu- rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16.dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat.
Bezhotovostní platba na účet školy- rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, č. ú. školy: 4925310287/0100 .

Odhlašování (přihlášení) stravného
 je nutné provést  nejpozději do 13.00 hod. den předem. Neodhlášený oběd v první den nemoci je možno si vyzvednou ve školní kuchyni do 12,30 hod. Další dny je nutno stravu odhlásit.
Změny provádějte na tel. č. 951 017 029, 736 753 774, e-mail skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz nebo osobně ve školní jídelně.

Vyúčtování stravného

Od 1. 9. 2022 se zavádí nový způsob úhrady stravného.
Nový způsob úhrady ve stručnosti spočívá v tom, že v září 2022 strávník spolu s přihláškou obdrží pokyny k zaplacení jistiny pro školní stravování (vratná kauce ve výši 800,- Kč/1strávník). Pokud se tedy budou ve školní jídelně stravovat tři sourozenci, bude celková částka kauce 2 400,- Kč.
Termín zaplacení vratné kauce: do 20. 9. 2022.
Každý další měsíc už strávník platí jen to, co projedl za měsíc předešlý. Buď prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu, nebo příkazem k úhradě. V případě neprovedení platby do 16. dne v měsíci bude příslušná částka odečtena z kauce a strávníkovi nebude umožněn odběr stravy do doby, než opět bude vyrovnána výše kauce.
Kauce se zúčtuje (vrátí) až při ukončení stravování.