Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Maršalíková
telefon: 951 017 029
e-mail: jidelna.dolni.bela@seznam.cz

Jídelní lístek: 23. 11. – 28. 11. 2020 – Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. 

svačina (první a poslední řádek ) se týká pouze mateřské školky

Popřesnídávka: Chléb, pomazánka sýrová, bílá káva, zelenina
polévka: Polévka mléková
oběd: Čočka na kyselo, vejce vařené, kyselá okurka, rozpeky, čaj
svačina: Chléb slunečnicový, pomazánka celerová, mléko  
Útpřesnídávka: Chléb, pomazánka tvarohová , mléko, zelenina
polévka: Polévka kmínová s kapáním
oběd: Karbanátek pečený, brambory vařené m.m., zeleninový salát, čaj
svačina: Rohlík, pomazánka z olejovek, čaj, zelenina
Stpřesnídávka: Rohlík, máslo, sýr strouhaný, mléko, zelenina
polévka: Polévka zeleninová s droždím
oběd: Těstoviny zapečené, salát z červené řepy s jablky, čaj, voda,
Chléb lněný, pomazánka ředkvičková, mléko, jablko
Čtpřesnídávka: Chléb, pomazánkové máslo, hermelín, caro, zelenina
polévka: Polévka kedlubnová
oběd: Kuře pečené, brambory vařené, zelenina, čaj
svačina: Pudink s piškoty , čaj
přesnídávka: Chléb, máslo, džem, mléko, jablko
polévka: Polévka bramborová
oběd: Bulgureto s masem a zeleninou, kompot, čaj
svačina: Chléb, pomazánka dudácká, čaj 

 
Ceny stravného od  1.9.2017 – Základní škola

Žáci   7 – 10 let  —  25,00 Kč 
Žáci  11 –  14 let  —  27,00 Kč 
Žáci   15 a více let —  28,00 Kč 
Dospělí —————–  28,00 Kč 

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Ceny stravného od  1.9.2018 – Mateřská škola

přesnídávka:   7,00 Kč + 3,- Kč nápoj 
oběd děti do 6 let: 20,- Kč 
oběd děti 7-10 let :  25,- Kč 
svačina:          7,- Kč 

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.      
  
Maršalíková J.  
vedoucí ŠJ

Stravování žáků
Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci. Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno.

Způsoby platby stravného
Složenkou- dostane žák od vedoucí školní jídelny (VŠJ), v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považované za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta).
Inkasem z účtu- rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16.dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat.
Bezhotovostní platba na účet školy- rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, č. ú. školy: 4925310287/0100 .

Odhlašování (přihlášení) stravného
 je nutné provést  nejpozději do 13.00 hod. den předem. Neodhlášený oběd v první den nemoci je možno si vyzvednou ve školní kuchyni do 12,30 hod. Další dny je nutno stravu odhlásit.
Změny provádějte na tel. č. 951 017 029, 736 753 774, e-mail jidelna.dolni.bela@seznam.cz nebo osobně ve školní jídelně.

Vyúčtování stravného
Provádí VŠJ na konci každého uplynulého měsíce. O částku za odhlášené obědy sníží výši platby na stravné v následujícím měsíci.