Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Maršalíková
telefon: 951 017 029
e-mail: jidelna.dolni.bela@seznam.cz

Jídelní lístek: 28. 6. – 1. 7. 2021 – Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. 

svačina (první a poslední řádek ) se týká pouze mateřské školky

PoRohlík, pomazánka z cizrny, mléko, zelenina
Polévka zeleninová s pohankou
Hovězí pečeně na rajčatech, těstoviny, čaj, voda, ovoce
Chléb, máslo, čaj, zelenina
ÚtChléb, pomazánka z rybiček v tomatě, mléko, zelenina
Polévka z fazolových lusků
Čivabčiči, brambory vařené, kyselá okurka, čaj, voda
Chléb, máslo, sýr strouhaný, čaj, zelenina
StRohlík, pomazánka čočková, mléko, zelenina
Polévka zeleninová s vaječnou jíškou
Krupicová kaše, čaj, voda, ovoce
Chléb, pomazánka ředkvičková, mléko
ČtRohlík, tvarohový krém, čaj
Polévka pórková
Bulgureto s masem a zeleninou, čaj, voda
Chléb, medové máslo, mléko, jablko
Chléb, pomazánka z lučiny, mléko, zelenina
Polévka zeleninová s rýží
Rybí file smažené, brambory vař. m.m., čaj, voda, zelenina
Chléb, máslo, sýr strouhaný, čaj, zelenina

 
Ceny stravného od  1.9.2017 – Základní škola

Žáci   7 – 10 let  —  25,00 Kč 
Žáci  11 –  14 let  —  27,00 Kč 
Žáci   15 a více let —  28,00 Kč 
Dospělí —————–  28,00 Kč 

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Ceny stravného od  1.9.2018 – Mateřská škola

přesnídávka:   7,00 Kč + 3,- Kč nápoj 
oběd děti do 6 let: 20,- Kč 
oběd děti 7-10 let :  25,- Kč 
svačina:          7,- Kč 

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.      
  
Maršalíková J.  
vedoucí ŠJ

Stravování žáků
Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci. Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno.

Způsoby platby stravného
Složenkou- dostane žák od vedoucí školní jídelny (VŠJ), v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považované za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta).
Inkasem z účtu- rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16.dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat.
Bezhotovostní platba na účet školy- rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, č. ú. školy: 4925310287/0100 .

Odhlašování (přihlášení) stravného
 je nutné provést  nejpozději do 13.00 hod. den předem. Neodhlášený oběd v první den nemoci je možno si vyzvednou ve školní kuchyni do 12,30 hod. Další dny je nutno stravu odhlásit.
Změny provádějte na tel. č. 951 017 029, 736 753 774, e-mail jidelna.dolni.bela@seznam.cz nebo osobně ve školní jídelně.

Vyúčtování stravného
Provádí VŠJ na konci každého uplynulého měsíce. O částku za odhlášené obědy sníží výši platby na stravné v následujícím měsíci.