Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Maršalíková
telefon: 
e-mail: jidelna.dolni.bela@seznam.cz; skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz

Jídelní lístek: 17. 6. – 20. 6. 2024 – Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. 

svačina (první a poslední řádek ) se týká pouze mateřské školky

PoChléb, pomazánka z tofu, bílá káva, zelenina
Polévka zeleninová s játrovou rýží
Lososové nagetky, brambory vařené s osmaženou cibulkou, zelenina, čaj, voda, ovoce
Rohlík, máslo, zelenina, kakao
ÚtPřesnídávka, piškoty, čaj, ovoce
Polévka květáková s bramborem
Vepřové nudličky v boloňské omáčce, špecle, čaj, voda, mléko, ovoce
Chléb, máslo, vejce vařené, čaj, zelenina
StRohlík, jogurt ovocný, čaj
Polévka zeleninová s krupicí a vejci
Rajská prsa na kmíně, rýže dušená s bulgurem, čaj, voda, zš-jogurt ovocný
Rohlík, pomazánka z drůbežího masa, čaj, zelenina
ČtMakovka, kakao, jablko
Zeleninová s krupicí a vejci
Vepřová pečeně, špenát dušený, brambory vař., čaj, voda, mléko, ovoce
Chléb lněný, pomazánka z lučiny, čaj, zelenina
Chléb, medové máslo, mléko, ovoce
Rohlík sójový, pomazánka tvarohová, caro, karotka
Polévka z cizrny
Těstoviny zapečené, zeleninový salát, čaj, voda, ovoce
Chléb, medové máslo, čaj, ovoce

Ceny stravného od  1. 3. 2023 – Základní škola

oběd strávníci 7 – 10 let: 31,00 Kč
oběd strávníci 11 – 14 let: 33,00 Kč
oběd strávníci 15 a více let: 34,00 Kč
Oběd pro zaměstnance školy: 34,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Ceny stravného od  1. 3. 2023 – Mateřská škola

strávníci do 6 let:
přesnídávka: 11,00 Kč
oběd: 26,00 Kč
svačina: 11,00 Kč
celkem: 48,00 Kč

strávníci nad 6 let:
přesnídávka: 11,00 Kč
oběd: 31,00 Kč
svačina: 11,00 Kč
celkem: 53,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.      
  
Maršalíková J.  
vedoucí ŠJ

Stravování žáků
Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci. Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno.

Způsoby platby stravného
Složenkou- dostane žák od vedoucí školní jídelny (VŠJ), v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považované za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta).
Inkasem z účtu- rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16.dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat.
Bezhotovostní platba na účet školy- rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, č. ú. školy: 4925310287/0100 .

Odhlašování (přihlášení) stravného
 je nutné provést  nejpozději do 13.00 hod. den předem. Neodhlášený oběd v první den nemoci je možno si vyzvednou ve školní kuchyni do 12,30 hod. Další dny je nutno stravu odhlásit.
Změny provádějte na tel. č. 951 017 029, 736 753 774, e-mail skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz nebo osobně ve školní jídelně.

Vyúčtování stravného

Od 1. 9. 2022 se zavádí nový způsob úhrady stravného.
Nový způsob úhrady ve stručnosti spočívá v tom, že v září 2022 strávník spolu s přihláškou obdrží pokyny k zaplacení jistiny pro školní stravování (vratná kauce ve výši 800,- Kč/1strávník). Pokud se tedy budou ve školní jídelně stravovat tři sourozenci, bude celková částka kauce 2 400,- Kč.
Termín zaplacení vratné kauce: do 20. 9. 2022.
Každý další měsíc už strávník platí jen to, co projedl za měsíc předešlý. Buď prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu, nebo příkazem k úhradě. V případě neprovedení platby do 16. dne v měsíci bude příslušná částka odečtena z kauce a strávníkovi nebude umožněn odběr stravy do doby, než opět bude vyrovnána výše kauce.
Kauce se zúčtuje (vrátí) až při ukončení stravování.