Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Maršalíková
telefon: 951 017 029
e-mail: skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz

Jídelní lístek: 3. 10. – 7. 10. 2022 – Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. 

svačina (první a poslední řádek ) se týká pouze mateřské školky

PoOvocná přesnídávka, piškoty, čaj
Polévka selská
Hrachová kaše, kysané zelí, chléb, voda mléko
Rohlík, pomazánka sýrová s kapií, mléko
ÚtChléb, pomazánka z olejovek se sýrem, bílá káva, zelenina
Polévka zeleninová s rýží
Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny, čaj, voda, ovoce
Rohlík, pomazánka s hovězího masa, čaj, zelenina
StRohlík, tvarohový krém, čaj, jablko
Polévka z fazolových lusků
Kuřecí maso po srbsku, rýže dušená + bulgur, zš – tvarohový krém, čaj, voda
Chléb, pomazánka mrkvová, mléko
ČtChléb lněný, pomazánka tvarohová s ředkvičkami, mléko
Polévka mléková se strouháním
Karbanátek pečený, brambory vař. m.m., zeleninový salát, čaj, voda, mléko
Rohlík, pomazánka zeleninová, mléko
Rohlík sojový, pomazánka vaječná, ovocné mléko, zelenina
Polévka hrstková
Vepřové maso v mrkvi, rozpeky, čaj, voda, mléko ovocné, ovoce
Chléb, máslo, sýr strouhaný, čaj, zelenina

Ceny stravného od  1. 6. 2022 – Základní škola

oběd strávníci 7 – 10 let: 28,00 Kč
oběd strávníci 11 – 14 let: 30,00 Kč
oběd strávníci 15 a více let: 31,00 Kč
Oběd pro zaměstnance školy: 31,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Ceny stravného od  1. 6. 2022 – Mateřská škola

strávníci do 6 let:
přesnídávka: 10,00 Kč
oběd: 23,00 Kč
svačina: 10,00 Kč
celkem: 43,00 Kč

strávníci nad 6 let:
přesnídávka: 10,00 Kč
oběd: 28,00 Kč
svačina: 10,00 Kč
celkem: 48,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.      
  
Maršalíková J.  
vedoucí ŠJ

Stravování žáků
Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci. Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno.

Způsoby platby stravného
Složenkou- dostane žák od vedoucí školní jídelny (VŠJ), v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považované za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta).
Inkasem z účtu- rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16.dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat.
Bezhotovostní platba na účet školy- rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, č. ú. školy: 4925310287/0100 .

Odhlašování (přihlášení) stravného
 je nutné provést  nejpozději do 13.00 hod. den předem. Neodhlášený oběd v první den nemoci je možno si vyzvednou ve školní kuchyni do 12,30 hod. Další dny je nutno stravu odhlásit.
Změny provádějte na tel. č. 951 017 029, 736 753 774, e-mail skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz nebo osobně ve školní jídelně.

Vyúčtování stravného

Od 1. 9. 2022 se zavádí nový způsob úhrady stravného.
Nový způsob úhrady ve stručnosti spočívá v tom, že v září 2022 strávník spolu s přihláškou obdrží pokyny k zaplacení jistiny pro školní stravování (vratná kauce ve výši 800,- Kč/1strávník). Pokud se tedy budou ve školní jídelně stravovat tři sourozenci, bude celková částka kauce 2 400,- Kč.
Termín zaplacení vratné kauce: do 20. 9. 2022.
Každý další měsíc už strávník platí jen to, co projedl za měsíc předešlý. Buď prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu, nebo příkazem k úhradě. V případě neprovedení platby do 16. dne v měsíci bude příslušná částka odečtena z kauce a strávníkovi nebude umožněn odběr stravy do doby, než opět bude vyrovnána výše kauce.
Kauce se zúčtuje (vrátí) až při ukončení stravování.