Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Maršalíková
telefon: 951 017 029
e-mail: skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz

Jídelní lístek: 29. 11. – 3. 12. 2021 – Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. 

svačina (první a poslední řádek ) se týká pouze mateřské školky

Pochléb, pomazánka fazolová, bílá káva, zelenina
z vaječné jíšky
kuřecí pečeně pražská, rýže+bulgur, čaj, voda, ovoce
chléb, máslo, sýr strouhaný, mléko, zelenina
Útrohlík, pomazánka čočková se zeleninou, mléko
dýňová
lívance se skořicí, jogurt ovocný, čaj, voda, jablko
rohlík sójový, máslo, pažitka, mléko
Stbageta vločková, pomazánka sýrová s karotkou, caro, zelenina
zhovězí s nudlemi
rybí file pečené na másle, brambory vařené, čaj, voda, zelenina, zš-mléko
chléb, máslo, vejce vařené, mléko, zelenina
Čtvánočka, kakao, jablko
rajská s kapáním
krůtí medailonky s kukuřicí, kuskus, čaj, voda, zš-mléko
chléb, pomazánka tvarohová s ředkvičkou, mléko
chléb, pomazánka zeleninová (s florou), mléko, ovoce
hráškový krém
bramborové knedlíky plněné, kysané zelí, čaj, voda, zš-mléko,
chléb, medové máslo, čaj, jablko

 Ceny stravného od  1.9.2021 – Základní škola

oběd strávníci 7 – 10 let: 25,00 Kč
oběd strávníci 11 – 14 let: 27,00 Kč
oběd strávníci 15 a více let: 28,00 Kč
Oběd pro zaměstnance školy: 28,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Ceny stravného od  1.9.2021 – Mateřská škola

strávníci do 6 let:
přesnídávka: 10,00 Kč
oběd: 20,00 Kč
svačina: 10,00 Kč
celkem: 40,00 Kč

strávníci nad 6 let:
přesnídávka: 10,00 Kč
oběd:25,00 Kč
svačina: 10,00 Kč
celkem: 45,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.      
  
Maršalíková J.  
vedoucí ŠJ

Stravování žáků
Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci. Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno.

Způsoby platby stravného
Složenkou- dostane žák od vedoucí školní jídelny (VŠJ), v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považované za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta).
Inkasem z účtu- rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16.dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat.
Bezhotovostní platba na účet školy- rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, č. ú. školy: 4925310287/0100 .

Odhlašování (přihlášení) stravného
 je nutné provést  nejpozději do 13.00 hod. den předem. Neodhlášený oběd v první den nemoci je možno si vyzvednou ve školní kuchyni do 12,30 hod. Další dny je nutno stravu odhlásit.
Změny provádějte na tel. č. 951 017 029, 736 753 774, e-mail skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz nebo osobně ve školní jídelně.

Vyúčtování stravného
Provádí VŠJ na konci každého uplynulého měsíce. O částku za odhlášené obědy sníží výši platby na stravné v následujícím měsíci.