metodička primární prevence: Mgr. Zuzana Ferenčíková
konzultace:   po telefonické domluvě kdykoli (kabinet zeměpisu a dějepisu, II. patro).
tel: 608 196 823
e-mail: ferencikovaz@zsamsdolnibela.cz

KDO JE ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE ?? 

Celý dokument ke stažení zde (formát doc)  
Je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů (=rizikové chování) na škole.
Nejčastěji mezi rizikové chování řadíme:

Standardní činnosti metodika školní prevence jsou vymezeny právním předpisem.
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)
Spolupracuje s učitelským sborem, resp. třídním učitelem při výskytu případných varovných signálů v oblasti rizikového chování žáků.
Podílí se vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu na škole, podporuje rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky školy

Případné dotazy ráda zodpovím.

Schránka důvěry

 Na chodbě před školní jídelnou je umístěna   SCHRÁNKA DŮVĚRY. 

Má i svojí emailovou podobu: schrankaduvery@zsamsdolnibela.cz

Pokud máš nějaký problém, něco Tě tíží a nevíš si s tím rady, pokud potřebuješ pomoc a nemáš odvahu přijít osobně, můžeš napsat.
 Pokud se podepíšeš, můžeš si být jist, že nikdo Tvoje jméno neprozradí. Od schránky má klíče pouze metodička primární prevence a ta se Ti bude snažit pomoci.
Nebudeš první, komu pomůže.
 Proto se už netrap a dej o sobě vědět!

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí – http://www.linkabezpeci.cz/, telefon: 116 111 (primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě, v provozu je i chat nebo email)

Linka vzkaz domů – 800 111 113,  724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání

Rodičovská linka – 606 021 021 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy

Bílý kruh bezpečí– 377 637 695

Linka dětské pomoci Plzeň– 377 260 221
Linka pro rodinu a školu – www.linkaztracenedite.cz, telefon: 116 000

Dokumenty ke stažení (všechny jsou ve formátu pdf).