Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Ředitel ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a podle §164, §165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů dojde k uzavření mateřské školy:
v pátek 2. 2. 2024. Provoz MŠ bude obnoven v pondělí 5. 2. 2024
dále pak
od 19. 2. 2024 do 23. 2. 2024 (včetně). Provoz MŠ bude obnoven v pondělí 26. 2. 2024
Děkujeme za pochopení

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email