R o z h o d n u t í o ukončení mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále i jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) a § 69 odst. 2 věty třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů […]

Informace pro rodiče k začínajícímu školnímu roku 2020/2021

Celý dokument ke stažení zde (formát pdf) Informace k začínajícímu školnímu roku 2020/2021: Kontakty do ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá TF čísla:          951 017 029 – jídelna                         736 753 774               Telefon  MŠ:   951 017 026 – pevná linka Vedoucí učitelka MŠ  J. Vejvodová – mobil 731 026 995                                                                Mobil MŠ:       739 116 390 Telefon:          373 394 041 – Ředitel ZŠ a MŠ – […]