ZÁPIS dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,informujeme Vás, že zápisy do mateřské školy Dolní Bělá proběhnou vzhledem k mimořádnému opatření distančně.Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2021, a to až do […]

Zápis do ZŠ – seznam přijatých

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na […]

Dotazník MŠ, výsledky a odpovědi na některé připomínky

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění dotazníku, za spolupráci, za podporu, za uznání naší práce a za čas, který jste dotazníku věnovali.V první části přílohy najdete graficky zpracované Vaše odpovědi na jednotlivé otázky.V další části jsme odpověděly na Vaše připomínky ohledně mateřské školy.Na konci jsou odpovědi vedoucí školní jídelny ke školnímu stravování.Těšíme se na další […]

Klima ZŠ – výsledek dotazníkového šetření

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych Vám poděkoval za vyplnění dotazníků Klima školy. Cením si Vaší zpětné vazby i otevřených komentářů a názorů na naši školu. Vaše odpovědi budou důležitým zdrojem pro zpracování Strategického plánu školy.Dotazník vyplnilo 71 rodičů ze 180 oslovených (39%) a 60 žáků ze 180 oslovených (33%). Ještě jednou Vám děkuji […]

Informace

ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá informuje, že v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ; 47828/2020-21/MIN/KAN ; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravující zákon č. 94/2021 Sb. provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a […]

Zahájení výuky na I. stupni od 12. 4. 2021

První fáze otevírání škol pro 1. stupeň ZŠ – v týdenních rotacích celých tříd. od 12. 4. – 1., 2., 3. třída prezenčně; ostatní třídy 1.st. distančněod 19. 4. – 4. a 5.třída prezenčně; ostatní třídy 1.st. distančně Režimová opatření:Všichni povinně ochrana úst a nosu – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.Neinvazivní antigenní testování […]

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. dále se do 28. března […]

ZÁPIS dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022 Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů, tj. bez přítomnosti dětí (a rodičů) ve škole. Proběhne pouze formální část, motivační se neuskuteční. Zapisují se děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 a děti […]

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních […]