Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a zaměstnanců od 31.1. 2022

Žákovi základní školy umožní škola, školní družina osobní přítomnost na vzdělávání pouze tehdy, pokud podstoupil v termínech stanovených podle čl. I vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.Testování se netýká žáků, kteří doloží, že absolvoval […]

Informace ČSSZ ohledně žádosti o ošetřovné

Celé znění následující článku si můžete stáhnout na: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-tiskopisu-pro-zadost-o-osetrovne-pri-narizeni-karanteny-diteti-nebo-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni?fbclid=IwAR0mX2Gaql8BUM-rsm0eD4ilC3kQ64BFA9wpHxB6cS6VOgzcQ3-afPfaXAI Rodiče, kteří musí zůstat doma s dítětem kvůli nařízené karanténě nebo uzavřené školce, škole či třídě, se často ptají, jakým tiskopisem uplatnit nárok na ošetřovné a kdo příslušný tiskopis vystavuje. ČSSZ proto jednotlivé situace rekapituluje. Ošetřovné je dávkou, která se přiznává mimo jiné z důvodu: Péče o dítě mladší 10 […]

Poděkování rodičům

Vážení rodiče, přibližně před měsícem jsme Vám zasílali email ohledně zvýšení bezpečnosti silničního provozu mezi návsí a školou. Na výše uvedené komunikaci je zejména v období od 7:00 do 8:00 zvýšená frekvence dopravy. Proto bychom Vám chtěli poděkovat, že dodržujete nejvyšší stanovenou rychlost (30 km/h) na tomto úseku a dbáte zvýšené opatrnosti při jízdě, ale […]

Zasedání školské rady

Plánované zasedání školské radytermín: čtvrtek 2. 12. 2021, od 16:15 do 18:00místo: ředitelna ZŠProgram: Komunitní plánování – výstup ze schůzky konané 23.11.2021 Projednání podnětů zaslaných pí. Pokornou Plánované opravy v roce 2021/2022 Covidová opatření (karanténa, testování, distanční výuka, …) Diskuse Vyvěšeno dne: 26. 11. 2021

Preventivní testování na covid-19

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve všech základních školách proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Testování se netýká žáků s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování), potvrzením o prodělané nemoci (po dobu 180 dní od prvního pozitivního […]

Dotazník MŠ, výsledky a odpovědi na některé připomínky

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění dotazníku, za spolupráci, za podporu, za uznání naší práce a za čas, který jste dotazníku věnovali.V první části přílohy najdete graficky zpracované Vaše odpovědi na jednotlivé otázky.V další části jsme odpověděly na Vaše připomínky ohledně mateřské školy.Na konci jsou odpovědi vedoucí školní jídelny ke školnímu stravování.Těšíme se na další […]