Poděkování rodičům

Vážení rodiče, přibližně před měsícem jsme Vám zasílali email ohledně zvýšení bezpečnosti silničního provozu mezi návsí a školou. Na výše uvedené komunikaci je zejména v období od 7:00 do 8:00 zvýšená frekvence dopravy. Proto bychom Vám chtěli poděkovat, že dodržujete nejvyšší stanovenou rychlost (30 km/h) na tomto úseku a dbáte zvýšené opatrnosti při jízdě, ale […]

Zasedání školské rady

Plánované zasedání školské radytermín: čtvrtek 2. 12. 2021, od 16:15 do 18:00místo: ředitelna ZŠProgram: Komunitní plánování – výstup ze schůzky konané 23.11.2021 Projednání podnětů zaslaných pí. Pokornou Plánované opravy v roce 2021/2022 Covidová opatření (karanténa, testování, distanční výuka, …) Diskuse Vyvěšeno dne: 26. 11. 2021

Preventivní testování na covid-19

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve všech základních školách proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Testování se netýká žáků s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování), potvrzením o prodělané nemoci (po dobu 180 dní od prvního pozitivního […]

Dotazník MŠ, výsledky a odpovědi na některé připomínky

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění dotazníku, za spolupráci, za podporu, za uznání naší práce a za čas, který jste dotazníku věnovali.V první části přílohy najdete graficky zpracované Vaše odpovědi na jednotlivé otázky.V další části jsme odpověděly na Vaše připomínky ohledně mateřské školy.Na konci jsou odpovědi vedoucí školní jídelny ke školnímu stravování.Těšíme se na další […]

Klima ZŠ – výsledek dotazníkového šetření

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych Vám poděkoval za vyplnění dotazníků Klima školy. Cením si Vaší zpětné vazby i otevřených komentářů a názorů na naši školu. Vaše odpovědi budou důležitým zdrojem pro zpracování Strategického plánu školy.Dotazník vyplnilo 71 rodičů ze 180 oslovených (39%) a 60 žáků ze 180 oslovených (33%). Ještě jednou Vám děkuji […]

Informace

ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá informuje, že v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ; 47828/2020-21/MIN/KAN ; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravující zákon č. 94/2021 Sb. provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a […]

Zahájení výuky na I. stupni od 12. 4. 2021

První fáze otevírání škol pro 1. stupeň ZŠ – v týdenních rotacích celých tříd. od 12. 4. – 1., 2., 3. třída prezenčně; ostatní třídy 1.st. distančněod 19. 4. – 4. a 5.třída prezenčně; ostatní třídy 1.st. distančně Režimová opatření:Všichni povinně ochrana úst a nosu – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.Neinvazivní antigenní testování […]

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. dále se do 28. března […]