Výsledky voleb do školního parlamentu

Dne 6. 10. 2022 proběhly u nás na škole historicky první volby do školního parlamentu.  Žáci od čtvrté do deváté třídy si vyzkoušeli svobodné volby, kandidáti si připravili krátké proslovy či prezentace, proč by měli být zvoleni. Tělocvična nám posloužila jako volební místnost, nechyběla zde plenta ani urna. Volební komisi tvořili Adéla Stánková, Veronika Červená, […]

Termín zasedání školské rady

Kdy: úterý 11. 10. 2022; od 16:15 do 18:00 Místo: ředitelna ZŠ Program zasedání: Školní parlament Výroční zpráva školy 2021/2022 Diskuse

Nabídka kroužků – Radovánek, Centrum robotiky, Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU

Vážení rodiče, milé děti, se začátkem školního roku se na nás obrátili tři organizace s nabídkou různých kroužků. Jedná se o: Středisko volného času Radovánek Centrum robotiky Plzeň Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU Podrobnější nabídku najdete v následujícím textu. Středisko volného času Radovánek – pracoviště Dolní Bělá Bližší informace a přihlášky na webu: Kroužky (radovanek.cz) (www.radovanek.cz/krouzky) Centrum […]

Školní družina – výše úplaty od 1. 9. 2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. v platném znění s t a n o v í výši úplaty za zájmové vzdělávání […]

Informace ČSSZ ohledně žádosti o ošetřovné

Celé znění následující článku si můžete stáhnout na: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-tiskopisu-pro-zadost-o-osetrovne-pri-narizeni-karanteny-diteti-nebo-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni?fbclid=IwAR0mX2Gaql8BUM-rsm0eD4ilC3kQ64BFA9wpHxB6cS6VOgzcQ3-afPfaXAI Rodiče, kteří musí zůstat doma s dítětem kvůli nařízené karanténě nebo uzavřené školce, škole či třídě, se často ptají, jakým tiskopisem uplatnit nárok na ošetřovné a kdo příslušný tiskopis vystavuje. ČSSZ proto jednotlivé situace rekapituluje. Ošetřovné je dávkou, která se přiznává mimo jiné z důvodu: Péče o dítě mladší 10 […]

Poděkování rodičům

Vážení rodiče, přibližně před měsícem jsme Vám zasílali email ohledně zvýšení bezpečnosti silničního provozu mezi návsí a školou. Na výše uvedené komunikaci je zejména v období od 7:00 do 8:00 zvýšená frekvence dopravy. Proto bychom Vám chtěli poděkovat, že dodržujete nejvyšší stanovenou rychlost (30 km/h) na tomto úseku a dbáte zvýšené opatrnosti při jízdě, ale […]

Zasedání školské rady

Plánované zasedání školské radytermín: čtvrtek 2. 12. 2021, od 16:15 do 18:00místo: ředitelna ZŠProgram: Komunitní plánování – výstup ze schůzky konané 23.11.2021 Projednání podnětů zaslaných pí. Pokornou Plánované opravy v roce 2021/2022 Covidová opatření (karanténa, testování, distanční výuka, …) Diskuse Vyvěšeno dne: 26. 11. 2021

Preventivní testování na covid-19

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve všech základních školách proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Testování se netýká žáků s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování), potvrzením o prodělané nemoci (po dobu 180 dní od prvního pozitivního […]