INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních […]

Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče, od pondělí 1.3. musí nosit kromě všech zaměstnanců konkrétní ochranné prostředky dýchacích cest (viz příloha – na konci článku) také žáci. Není možné používat po domácku ušitou obyčejnou roušku, šátek apod. jako doposud. Vybavte tedy prosím své dítě požadovaným typem respirátoru nebo zdrav. obličejovou maskou dle příslušné normy. Děkujeme. Ministerstvo školství, mládeže a […]

Aktuální informace k provozu školy od 15. 2. 2021

MŠMT: Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5. Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 […]

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci, jedno pololetí tohoto zatím poněkud neveselého školního roku máme za sebou. Jak jistě víte, kromě prvňáčků a druháčků obdrží všichni žáci výpis z vysvědčení za I. pololetí až po návratu do školy.Milí žáci, v hodnocení vycházeli učitelé ze známek, které jste obdrželi ještě v době prezenční výuky. Dále pak z podkladů […]

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. 1. 2021

Vážení rodiče,dle usnesení vlády České republiky č. 12 ze dne 7. 1. 2021 je i nadále povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku základní školy.Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání. Na stávajícím provozu školní jídelny a školní družiny se nic nemění. Děkuji za pochopeníMgr. Jiří Hladík, ředitel […]

Distanční výuka – 3. až 9. tř., od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, 4. ledna se mohou do školy vrátit pouze prvňáčci a druháčci.V 3. až 9. třídě bude probíhat opět distanční výuka. Pro distanční výuku od 4. 1. 2021 stanovila škola konkrétní časy online výuky (videohodin).Toto opatření se týká těchto předmětů: tř. až 5. tř. – pouze Aj, časy a způsob výuky ostatních předmětů si […]

Prezenční výuka 1. a 2. tř. od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, 4. ledna se mohou do školy vrátit pouze prvňáčci a druháčci.Děti budou nepřetržitě v rouškách, zajistěte prosím alespoň dvě roušky na každý den.Pro děti navštěvující družinu minimálně čtyři roušky na den.Zároveň děti teple oblékejte, ve třídách se bude intenzivně větrat. 5 minut o každé přestávce a 5 minut o každé vyučovací hodině. Provozní […]

Prodloužení vánočních prázdnin

Vážení rodiče,na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy se posunuje začátek vánočních prázdnin. Posledním dnem výuky v tomto kalendářním roce je pátek 18.12. 2020.Prázdniny začínají 21.12. 2020 a končí 03. 01. 2021.Rodiče mohou na dny 21. 12. a 22. 12. čerpat ošetřovné (jen na žáky ZŠ).Nástup do školy je 04.01. 2021 v režimu, který […]

Od pondělí 30. 11. dochází ke změně provozu školy

Dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se dne 30. 11. 2020 vrátí do školy všichni žáci prvního stupně (1. – 5. třídy) a také žáci 9. tříd. – 8. ročníky pak budou prezenčně navštěvovat školu v tzv. rotačním režimu (střídání celých tříd ve škole po týdnech). Organizace výuky I. stupně: Všichni žáci I. st. (1. až 5. […]

Zahájení prezenční výuky v 1. a 2. třídách od 18.11.

Vážení rodiče, jak již jistě víte, od 18. listopadu se mohou do školy vrátit prvňáčci a druháčci.Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září.Tv se bude vyučovat formou pobytu venku na vycházce (pokud to počasí dovolí), děti proto na Tv vybavte vhodným oblečením a obuví.Při hudební výchově nebude vyučován zpěv – učitelé zařadí […]