SBĚR HLINÍKU A ELEKTROODPADU

Od 10. 10. sbíráme hliník a drobný elektroodpad (kalkulačky, rychlovarné konvice, fény, kulmy, žehličky, nabíječky, …). Odpad je možné odkládat ráno před kancelář zástupce ředitele školy. Akce trvá do 14. 10. 2022. Výtěžek za odevzdané kilogramy odpadu připadne školnímu parlamentu, který rozhodne o jeho využití.

Výsledky voleb do školního parlamentu

Dne 6. 10. 2022 proběhly u nás na škole historicky první volby do školního parlamentu.  Žáci od čtvrté do deváté třídy si vyzkoušeli svobodné volby, kandidáti si připravili krátké proslovy či prezentace, proč by měli být zvoleni. Tělocvična nám posloužila jako volební místnost, nechyběla zde plenta ani urna. Volební komisi tvořili Adéla Stánková, Veronika Červená, […]

Nabídka kroužků – Radovánek, Centrum robotiky, Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU

Vážení rodiče, milé děti, se začátkem školního roku se na nás obrátili tři organizace s nabídkou různých kroužků. Jedná se o: Středisko volného času Radovánek Centrum robotiky Plzeň Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU Podrobnější nabídku najdete v následujícím textu. Středisko volného času Radovánek – pracoviště Dolní Bělá Bližší informace a přihlášky na webu: Kroužky (radovanek.cz) (www.radovanek.cz/krouzky) Centrum […]

Školní družina – výše úplaty od 1. 9. 2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. v platném znění s t a n o v í výši úplaty za zájmové vzdělávání […]

Informace ČSSZ ohledně žádosti o ošetřovné

Celé znění následující článku si můžete stáhnout na: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-tiskopisu-pro-zadost-o-osetrovne-pri-narizeni-karanteny-diteti-nebo-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni?fbclid=IwAR0mX2Gaql8BUM-rsm0eD4ilC3kQ64BFA9wpHxB6cS6VOgzcQ3-afPfaXAI Rodiče, kteří musí zůstat doma s dítětem kvůli nařízené karanténě nebo uzavřené školce, škole či třídě, se často ptají, jakým tiskopisem uplatnit nárok na ošetřovné a kdo příslušný tiskopis vystavuje. ČSSZ proto jednotlivé situace rekapituluje. Ošetřovné je dávkou, která se přiznává mimo jiné z důvodu: Péče o dítě mladší 10 […]