Od pondělí 30. 11. dochází ke změně provozu školy

Dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se dne 30. 11. 2020 vrátí do školy všichni žáci prvního stupně (1. – 5. třídy) a také žáci 9. tříd. – 8. ročníky pak budou prezenčně navštěvovat školu v tzv. rotačním režimu (střídání celých tříd ve škole po týdnech). Organizace výuky I. stupně: Všichni žáci I. st. (1. až 5. […]

Zahájení prezenční výuky v 1. a 2. třídách od 18.11.

Vážení rodiče, jak již jistě víte, od 18. listopadu se mohou do školy vrátit prvňáčci a druháčci.Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září.Tv se bude vyučovat formou pobytu venku na vycházce (pokud to počasí dovolí), děti proto na Tv vybavte vhodným oblečením a obuví.Při hudební výchově nebude vyučován zpěv – učitelé zařadí […]

R o z h o d n u t í o ukončení mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále i jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) a § 69 odst. 2 věty třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů […]

Zrušení voleb do školské rady

Vážení rodiče, V souladu s opatřením MŠMT – viz příloha se prodlužuje funkční období členů školské rady tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Volby do školské rady tak proběhnou až v roce 2021.O novém termínu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Hladík, ředitel školy

Rozvrh distanční výuky od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, pro distanční výuku od 2. 11. 2020 stanovila škola konkrétní časy online výuky (videohodin), MŠMT používá výraz synchronní výuka. Toto opatření se týká těchto ročníků a předmětů: tř. – časy a způsob výuky jednotlivých předmětů si nadále stanovuje třídní učitelka tř. – časy a způsob výuky jednotlivých předmětů si nadále stanovuje třídní učitelka […]

UZAVŘENÍ MŠ DOLNÍ BĚLÁ KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ OD 30. 10. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, z rozhodnutí KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE Plzeňského kraje se sídlem v Plzni je Mateřská škola v Dolní Bělé (ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá) uzavřena od 30.10.2020 až do odvolání. Rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření provede KHS.O uzavření mateřské školy bylo rozhodnuto z důvodu nákazy […]

Informace k OČR + formulář OČR

Veškeré informace o OČR, formulář a návod k vyplnění naleznete na následujících odkazech (oficiální odkazy České správy sociálního zabezpečení)Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020; zde Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář ; zde 

Uzavření základní školy

Vážení rodiče, milí žáci,na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 jsou školy zcela uzavřeny od 14. 10. – 23. 10. místo prezenční výuky bude probíhat výuka distanční.Distanční výuka je ze zákona od 1. 9. 2020 povinná. Chtěli bychom vás ujistit, že naší snahou v této nelehké době je poskytnout Vašim dětem za […]

Školní rok a prázdniny 20/21

I.pololetí: 2.9.2019 – 30.1.2020 II.pololetí: 3.2.2020 – 26.6.2020 Prázdniny Podzimní: 28. – 30.10. Vánoční: 21.12. – 5.1. Pololetní: 31.1. Jarní: 29.2. – 8.3. Velikonoční: 9. – 13.4. Letní: 1.7. – 31.8.

Nošení roušek

Vzhledem k situaci, která dnes nastala a již potvrzeným zprávám z ministerstva.: OD ČTVRTKA 10.09. 2020 se ve vnitřních prostorách školy (všechny společné prostory mimo třídy) MUSÍ NOSIT ROUŠKA NEBO JINAK ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY (ústa i nos) ve školce PLATÍ pravidlo nošení roušky PRO DOSPĚLÉ OSOBY , děti budou v oddělených skupinách na „svých“ patrech, budou chodit […]