Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Klíčové dokumenty pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o aktualizaci klíčových dokumentů pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Kralovice v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)

Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 11. 09. 2023.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email