Klíčové dokumenty pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání

Vážení rodiče a přátelé školy, informujeme Vás o aktualizaci klíčových dokumentů pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Kralovice v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978, který je […]