Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Kroužek – MÍČOVÉ HRY

Tento kroužek s krátkým názvem Míčové hry už na naší škole pracuje přes 35 let. Jde vlastně o rozvíjení pohybových schopností a dovedností dětí 1. stupně, seznámení s různými míčovými hrami a o přípravu na okresní soutěže. Pokud jde o skladbu míčových her, jde především o drobné zábavné a závodivé hry s míčem, o vybíjenou, přehazovanou, kopanou, košíkovou, hokejbal, základy odbíjené a házené. V posledních letech se však nejvíce věnujeme mezi dětmi velmi populárnímu florbalu. A právě v této hře dosahujeme nejlepších výsledků. Jak v soutěžích na 1. stupni, tak na stupni druhém. Velmi slušná umístění získala především naše děvčata, i když i chlapci občas zazáří, např. v loňském školním roce hoši ze 4.-5. třídy vyhráli okresní florbalové kolo a postoupili do kraje (totéž se povedlo i děvčatům ze 4.-5. tř.). I kluci z 8.–9. třídy ve stejném odvětví loni postoupili v okresním kole až do finále a nakonec vybojovali skvělé 2. místo. Je to o to cennější, že to bylo 2. místo z 16 družstev! I v letošním školním roce jsme už začali se soustavným tréninkem, protože termíny jednotlivých soutěží se neúprosně blíží. Kroužek probíhá 1x týdně (H 2.-3. tř. + děvčata 2.-5. tř. trénují vždy ve středu od 7:00 hod., H 4.-5. tř. ve čtvrtek také od 7:00 hod.) a poběží od 1. 10. 2023 až do konce května 2024. V obou termínech je přihlášeno kolem 15 pohybově nadaných dětí. Pokud by měl ještě někdo zájem si zasportovat, může mezi nás kdykoliv přijít. Zvláště bychom uvítali děvčata, protože těch máme mezi sebou stále málo!
Ps. na přiložených fotografiích z druhého tréninku někteří sportovci chybí. V den, kdy jsme se fotili (11. a 12. 10.), chyběli.
Vedoucí kroužku Jaroslav Bican

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email