Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

IMG_0888

Dějepisná exkurze na Lounsko

První pracovní den po velikonočních prázdninách – v úterý 2. dubna – vyrazili šesťáci na velkou dějepisnou exkurzi do okolí Loun. Byl pro ně připraven velmi bohatý poznávací program. Nejdůležitější bod dopolední části byl vzdálený jen 5 km od Loun. Šlo o návštěvu Archeologického skanzenu v Březně u Loun. U vstupu už celou naši výpravu očekávala průvodkyně v pravěkém oblečení (plátěné šaty zdobené mušličkami, přes ramena kožešina z ulovené lišky a na čele čelenka s kostěnými přívěsky). Začátek byl opravdu působivý. A pobyt na tomto místě byl skutečně bohatý. Průvodkyně nás zavedla do tzv. dlouhého domu, kde v neolitu bydlelo kolem 30 lidí. Zde jsme se, shromážděni okolo plápolajícího ohně, dozvěděli mnoho zajímavého o životě v pravěku. Vrcholem bylo vytvoření kmenového hudebního tělesa. Poté následovala výroba amuletů, střelba z luku a pokusy o rozdělání ohně primitivní technikou – vykřesáním jisker kamenem a ocílkou do hubky. Po dvou hodinách pobytu v archeoskanzenu nám už pořádně vyhládlo, a tak jsme si z pšeničných zrn pomocí zrnotěrky vyrobili mouku a z ní připravili vláčné těsto. Vytvořené placky se pekly na kamenech v ohni. Za chvilku bylo upečeno. Panečku, to byla dobrota! Na památku si mnozí zakoupili pazourkové vrtáky, škrabky nebo pilky. V archeoskanzenu se všem moc líbilo, protože si každý mnohé pravěké činnosti mohl vyzkoušet na „vlastní kůži“. Už víme, jak vypadá pěstní klín, pazourkový nůž, neolitický srp nebo přeslen a tkalcovské závaží. V půl jedné nás podle plánu vítalo královské město Louny, kde lze obdivovat zachovalé středověké opevnění i vstupní brány do města. Tady jsme si doplnili zásoby jídla a pití před odpolední částí exkurze.

Po občerstvení na lounském náměstí nás čekal další, a to opět velmi poučný odpolední poznávací program. U autobusu jsme však zjistili, že jeden z žáků je zdravotně indisponován, a tak jsme byli nuceni exkurzi předčasně ukončit a nastoupit zpáteční cestu do Dolní Bělé. Bohužel tak už nedošlo na nádherně malovaný gotický kostel s tzv. biblí chudých ve Slavětíně, na Oldřichův dub a Boženinu studánku v Peruci, na v ČR největší (3,5 m vysoký) 2 500 let starý keltský menhir z železitého pískovce v Klobukách, na nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci, který je opředený mnoha legendami (o energeticky magickém místě, o uložení ostatků sv. Anežky České, o mnoha ukrytých pokladech). A bohužel nedošlo ani na ochutnání léčivé vody ze studánky Královka u obce Líský, kde je údajně uschován klíč k pokladům sv. Anežky. I přes předčasné ukončení dějepisné exkurze si žáci odnesli z dopoledního programu mnoho nových poznatků, které určitě využijí ve výuce dějepisu.

Připravil J. Bican a Z. Ferenčíková

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email