Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Klima ZŠ – výsledek dotazníkového šetření

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za vyplnění dotazníků Klima školy. Cením si Vaší zpětné vazby i otevřených komentářů a názorů na naši školu. Vaše odpovědi budou důležitým zdrojem pro zpracování Strategického plánu školy.
Dotazník vyplnilo 71 rodičů ze 180 oslovených (39%) a 60 žáků ze 180 oslovených (33%).

Ještě jednou Vám děkuji za spolupráci a za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníků.
V přílohách najdete výsledky dotazníkových šetření.

S pozdravem
Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email