16 července, 2024

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

OZNÁMENÍ O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY

OZNÁMENÍ O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, odst. (2) a (4)

Vyhlašuji volby zástupce nezletilých žáků školy pro volební období 2024-2027
do Školské rady při ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace.

Volby proběhnou následujícím způsobem:

Termín voleb: 12 – 13.6. 2024

Jak: elektronickým hlasováním pomocí aplikace Škola online. Za každého žáka hlasuje pouze jeden zákonný zástupce (je na vzájemné domluvě rodičů, který to bude). Volba se provádí označením kandidáta v elektronickém hlasovacím lístku a jeho odesláním přes systém. Bližší podrobnosti obdržíte v nebližších dnech do Vaší emailové schránky.

Výsledky voleb: Výsledky budou vyhlášeny do 15.6. 2024. Volba je platná pokud odhlasuje alespoň 1/3 oprávněných voličů

Za zástupce rodičů byl navržen pouze jeden kandidát:

Ing. Lenka Svobodová, Mrtník 98

Nad správností hlasování bude dohlížet volební komise ve složení:

Mgr. Petra Tabačarová Nováková, Petr Kraus, Jana Uhlířová, Dana Täglová

V Dolní Bělé, dne 30. 5. 2024
Mgr. Jiří Hladík, ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email