Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. v území SO ORP Kralovice (MAP III.)

NAŠE ŠKOLA je aktivně zapojena do realizace projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978 (dále jen MAP III.), jehož nositelem je Město Kralovice, představitel ORP pro regionální školy v působnosti SO ORP Kralovice. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní […]

Strašidelná stezka

Na přelom října a listopadu si deváťáci připravili pro své mladší spolužáky „Strašidelnou stezku“ v okolí školy. V plánu bylo uskutečnit tuto akci v pátek 4.11. Bohužel celodenní déšť zhatil všechny plány. Přesto děti z 1. až 5. třídy přišly ten den do školy se strašidelnými maskami a na chodbách se předháněly, kdo vypadá strašidelněji. Po vyhodnocení situace se […]

Vypěstuj si svůj strom

Firma Marles s.r.o. pana Milana Maršalíka z Mrtníku pro všechny žáky MŠ a ZŠ (i učitele) připravila velmi zajímavou akci nazvanou „Vypěstuj si svůj strom“. V předcovidovém čase už tato akce jednou proběhla, ale děti si své stromky nemohly vyzvednout, protože se z důvodu epidemie COVID-19 nechodilo do školy a probíhala jen online výuka. Letos na podzim, v […]

Sběr starého hliníku a elektroodpadu

I v letošním školním roce probíhá sběr starého hliníku a elektroodpadu. Shromažďování baterií bylo pro podzim 2022 dočasně pozastaveno. 1) SBĚR HLINÍKU Hliníkový sběr má na naší škole dlouholetou tradici. Sbíráme jej už od roku 2008 a od té doby jsme pro ZOO Plzeň shromáždili kolem 6,5 tuny této suroviny. Nejúspěšnějším rokem byl školní rok 2018/2019, […]

Úklid veřejného prostranství v Dolní Bělé

Na návsi v Dolní Bělé bylo v tomto týdnu nezvykle živo! Ve středu 2. 11. se osmáci pod vedením paní učitelky I. Lechnerové vydali uklidit listí v prostoru svahu pod velkou lípou mezi dolnobělskou farou a COOPem. Někdo si přinesl koště, jiný hrábě, lopatu nebo plachtu na odnášení shrabaného listí. Práce to nebyla nijak jednoduchá, […]

49. vlastivědný zájezd

V sobotu 8. října 2022 se opět po půl roce uskutečnil oblíbený vlastivědný zájezd. Tentokrát byl podzimní a v pořadí již s číslem 49. Už delší dobu část osazenstva autobusu tvoří žáci ze ZŠ Kaznějov. Tak tomu bylo i v tomto případě (35 cestovatelů z Dolní Bělé a 8 z Kaznějova). Rychlý přesun po dálnici směrem na Rozvadov, pak sjezd na […]