Černobyl

Havárie jaderné elektrárny v Černobylu je dlouhodobě tématem přitahujícím pozornost odborníků i laické veřejnosti – a rovněž i žáků osmé a deváté třídy na naší základní škole. Poslední hodiny chemie v letošním roce tak žáci obdrželi předčasný vánoční dárek v podobě přednášky právě na toho zajímavé téma.Díky odbornici a nadšenkyni Karolíně Zábranské se děti seznámily […]

Mikroskopování v 6. tř.

Poslední předvánoční přírodopisné setkání se neslo ve znamení vůbec prvního mikroskopování, které si naši šesťáci měli možnost vyzkoušet. Ač se někteří již s mikroskopem setkali, pro většinu žáků bylo použití mikroskopu úplnou novinkou, která – jak se zdálo – ve všech zanechala hluboký dojem.Žáci se seznámili nejen se stavbou mikroskopu a jeho používáním, ale dozvěděli […]

Leonardo da Vinci v tělocvičně

Ve čtvrtek 24. září 2020 zavítal k nám do tělocvičny mistr Leonardo da Vinci. Samozřejmě, že ne osobně, ale prostřednictvím skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic, která nám zajímavou a vtipnou formou zrekapitulovala nejdůležitější události jeho plodného života. Přitom byl kladen důraz na jeho píli a tvorbu. Po skončení promítání si mohli účastníci – žáci […]

Sokolník ve škole

Milan Zaleš, sokolník tělem i duší, navštívil i se svými svěřenci opět naši školu.Fotografie a videa si můžete prohlédnout zde