Pobyt v přírodě – aneb – KDYŽ VAŘÍ DĚVČATA

V rámci Tv si děvčata z 6. až 9. třídy během konce dubna a začátku května vyzkoušela táboření v přírodě. Úkol zněl jednoduše – rozdělit se do skupin, připravit tábořiště, rozdělat a udržovat oheň. Pak uvařit jednoduché poživatelné jídlo. Na závěr oheň uhasit a uklidit tábořiště. Jak se s tímto úkolem děvčata vyrovnala, uvidíte na fotografiích bez dalšího komentáře. […]

Jubilejní 50. /55./ vlastivědný zájezd

Na naší škole si v letošním školním roce připomínáme, v pořadí už druhý, „držák“. Tím prvním bylo třicet pět let trvání kroužku míčových her (tzv. míčovek). V některých letech tento kroužek probíhal dvakrát, někdy i třikrát v týdnu. Určen je pro sportovně založené holky a kluky. Hrajeme florbal, fotbal, přehazovanou, vybíjenou, košíkovou, atd. A tato sportovní příprava už od […]

Pašijový týden v akci

Na Škaredou středu se 4. a 5. třída aktivně a na čerstvém vzduchu seznámila se zvyky a tradicemi vážícími se k Velikonocům. Čtvrtá třída podala vynikající výkon a páťáci, kteří poslouchali jen jedním uchem, zjistili, že na psaní můžeme použít i přírodní materiály 🙂. Mgr. Michaela Aulová

ŽIVÝ BETLÉM

Po dvou letech „covidové odmlky“ se žáci naší školy – osmáci pod vedením TU P. Novákové – opět vrátili k nacvičování a předvedení ŽIVÉHO BETLÉMU. Od roku 2016 do 2019 (předtím 1998, 1999, 2001) se toto představení hrálo 4x v Dolní Bělé v prostoru mezi kostelem a OÚ, a to i za účinkování živých koní a dalších zvířat. […]

Školu v Dolní Bělé navštívil velvyslanec Litevské republiky

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 nečekaně navštívila naši školu vzácná návštěva – Velvyslanec Litevské republiky J. E. p. LAIMONAS TALAT – KELPŠA. Doprovázela jej starostka Plas Mgr. Eva Pořádková, předsedkyně spolku PŘESKOPEC Mgr. Jana Čiháková a tlumočnice. U vchodu vzácného hosta přivítal ředitel školy Mgr. Jiří Hladík, který všem předal květiny a brožurku vytvořenou k 70. […]

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. v území SO ORP Kralovice (MAP III.)

NAŠE ŠKOLA je aktivně zapojena do realizace projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978 (dále jen MAP III.), jehož nositelem je Město Kralovice, představitel ORP pro regionální školy v působnosti SO ORP Kralovice. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní […]

Strašidelná stezka

Na přelom října a listopadu si deváťáci připravili pro své mladší spolužáky „Strašidelnou stezku“ v okolí školy. V plánu bylo uskutečnit tuto akci v pátek 4.11. Bohužel celodenní déšť zhatil všechny plány. Přesto děti z 1. až 5. třídy přišly ten den do školy se strašidelnými maskami a na chodbách se předháněly, kdo vypadá strašidelněji. Po vyhodnocení situace se […]

Vypěstuj si svůj strom

Firma Marles s.r.o. pana Milana Maršalíka z Mrtníku pro všechny žáky MŠ a ZŠ (i učitele) připravila velmi zajímavou akci nazvanou „Vypěstuj si svůj strom“. V předcovidovém čase už tato akce jednou proběhla, ale děti si své stromky nemohly vyzvednout, protože se z důvodu epidemie COVID-19 nechodilo do školy a probíhala jen online výuka. Letos na podzim, v […]

Úklid veřejného prostranství v Dolní Bělé

Na návsi v Dolní Bělé bylo v tomto týdnu nezvykle živo! Ve středu 2. 11. se osmáci pod vedením paní učitelky I. Lechnerové vydali uklidit listí v prostoru svahu pod velkou lípou mezi dolnobělskou farou a COOPem. Někdo si přinesl koště, jiný hrábě, lopatu nebo plachtu na odnášení shrabaného listí. Práce to nebyla nijak jednoduchá, […]

49. vlastivědný zájezd

V sobotu 8. října 2022 se opět po půl roce uskutečnil oblíbený vlastivědný zájezd. Tentokrát byl podzimní a v pořadí již s číslem 49. Už delší dobu část osazenstva autobusu tvoří žáci ze ZŠ Kaznějov. Tak tomu bylo i v tomto případě (35 cestovatelů z Dolní Bělé a 8 z Kaznějova). Rychlý přesun po dálnici směrem na Rozvadov, pak sjezd na […]