Poděkování rodičům

Vážení rodiče, přibližně před měsícem jsme Vám zasílali email ohledně zvýšení bezpečnosti silničního provozu mezi návsí a školou. Na výše uvedené komunikaci je zejména v období od 7:00 do 8:00 zvýšená frekvence dopravy. Proto bychom Vám chtěli poděkovat, že dodržujete nejvyšší stanovenou rychlost (30 km/h) na tomto úseku a dbáte zvýšené opatrnosti při jízdě, ale […]

Zasedání školské rady

Plánované zasedání školské radytermín: čtvrtek 2. 12. 2021, od 16:15 do 18:00místo: ředitelna ZŠProgram: Komunitní plánování – výstup ze schůzky konané 23.11.2021 Projednání podnětů zaslaných pí. Pokornou Plánované opravy v roce 2021/2022 Covidová opatření (karanténa, testování, distanční výuka, …) Diskuse Vyvěšeno dne: 26. 11. 2021

Preventivní testování na covid-19

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve všech základních školách proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Testování se netýká žáků s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování), potvrzením o prodělané nemoci (po dobu 180 dní od prvního pozitivního […]

Dopis předsedkyně školské rady rodičům a učitelům

Vážení rodiče a učitelé, jistě Vám neuniklo, že v červnu proběhly volby do školské rady. Rodiči jsem byla zvolena jako jejich zástupce. Spousta z Vás mě zná osobně nebo alespoň podle vidění – ať už jako žákyni nebo jako spolužačku. Když jsem ze školy vycházela, měla jsem trochu obavy, jestli zvládnu studium na střední škole. […]

Dotazník MŠ, výsledky a odpovědi na některé připomínky

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění dotazníku, za spolupráci, za podporu, za uznání naší práce a za čas, který jste dotazníku věnovali.V první části přílohy najdete graficky zpracované Vaše odpovědi na jednotlivé otázky.V další části jsme odpověděly na Vaše připomínky ohledně mateřské školy.Na konci jsou odpovědi vedoucí školní jídelny ke školnímu stravování.Těšíme se na další […]

Klima ZŠ – výsledek dotazníkového šetření

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych Vám poděkoval za vyplnění dotazníků Klima školy. Cením si Vaší zpětné vazby i otevřených komentářů a názorů na naši školu. Vaše odpovědi budou důležitým zdrojem pro zpracování Strategického plánu školy.Dotazník vyplnilo 71 rodičů ze 180 oslovených (39%) a 60 žáků ze 180 oslovených (33%). Ještě jednou Vám děkuji […]