Hezké prázdniny

Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a hezkých zážitků. Přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá

Zasedání školské rady

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá je tříčlenná, funkční období je […]

Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady

Přípravu voleb a organizační zajištění voleb provedl ředitel školy Mgr. Jiří Hladík Kandidáty do školské rady z řad pedagogů byli všichni pedagogičtí pracovníci školy Seznam kandidátů: Mgr. Bican Jaroslav, Mgr. Bláhová Dana, Mgr. Čechová Ludmila, Mgr. Čermáková Dana,Mgr. Ferenčíková Zuzana, Mgr. Fišerová Miloslava, Fránková Soňa, Mgr. Hubková Věra,PaedDr. Karlovcová Blanka, Mgr. Karlovcová Jiřina, Mgr. Karlovcová […]

Odkaz na hlasování do školské rady

Vážení rodiče, uveřejňujeme odkaz, jehož prostřednictvím můžete vybrat člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volba bude provedena distančně, pomocí aplikace MS Teams v termínu: 16. 6. – 18. 6. 2021. Odkaz: https://1url.cz/KKHT5 Samotný odkaz bude funkční až od 16. 6. do 18. 6. Podrobnější informace: Případné dotazy prosím zasílejte na email: zs.dolni.bela@volny.cz S pozdravem Mgr. Jiří Hladík – ředitel […]

Informace k provozu ZŠ od 8. 6. 2021

Na základě mimořádného opatření MZ nemusí mít žáci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (o […]

Kandidáti do školské rady z řad zákonných zástupců žáků

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace zveřejňuje dle Volebního řádu pro volby členů školské rady seznam kandidátů pro volby do školské rady. Do 3.6. 2021 bylo odevzdáno 10 kandidátních lístků, z toho platných 8, neplatné 2 Kandidáti jsou řazeni dle abecedního pořadí: Čechurová Kateřina, Loza Kraus Petr, Dolní Bělá Liksomerová Štěpánka, […]

Oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠJ během letních prázdnin

Vážení rodiče, dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 3 odst. 2, o předškolním vzdělávání,  v platném znění, oznamuji, že od pondělí 19. 7. 2021 (včetně) do úterý 31. 8. 2021 (včetně) bude  mateřská škola z organizačních důvodů uzavřena a provoz školní jídelny přerušen. Provoz mateřské školy a školní jídelny bude opět zahájen ve středu 1. 9. 2021. V Dolní Bělé dne 28. 5. 2021 Mgr. […]

Vyhlášení voleb do školské rady

Dne: 27. 5. 2021                                           ZŠ DB 162/21  Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá vyhlašuje volby do školské rady (pro období 2021–2023) v souladu s §167 odst. (2, 4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady […]