Poděkování a přání

Se začátkem prázdnin bych rád poděkoval všem našim žákům, rodičům a zaměstnancům za úsilí a skvělou spolupráci během celého školního roku. Velké poděkování patří našim učitelům, asistentkám, vychovatelkám a všem […]

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI školního roku 2023/2024

Poslední školní den při společném hodnocení školního roku 2023/2024 v tělocvičně školy byl zhodnocen školní rok i po stránce letošních sportovních úspěchů. A že jich nebylo málo!Naši sportovci přivezli celkem 21 […]

SBĚR ODPADOVÝCH SUROVIN

SBĚR HLINÍKU:Za školní rok 2023/2024 shromážděno celkem 493 kg hliníku. Ve dvou termínech, na podzim a na jaře, byl proveden svoz pro ZOO Plzeň. Soutěž jsme po sedmé za sebou […]

Den s brannými prvky

V posledním týdnu (pondělí 24. 6.) letošního školního roku se uskutečnil už tradiční „Den s brannými prvky“. Trať a stanoviště připravili žáci deváté třídy. Jednotlivá stanoviště byla umístěna na trase: […]

Pobyt v přírodě aneb KDYŽ KLUCI A HOLKY VAŘÍ

V rámci Tv si žáci z 5. až 9. třídy během měsíce května a června vyzkoušeli táboření v přírodě. Úkol zněl jednoduše – rozdělit se do skupin, připravit tábořiště, rozdělat […]

Dračí lodě

Zlatá medaile a pohár za 1. místo na závěr školního roku! Už třetím rokem po sobě se parta kluků a holek z naší školy, teď už z osmé a deváté třídy, zúčastnila […]