Informace k zápisu pro děti z Ukrajiny do MŠ / Зарахування дітей з України до дитячого садка

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis 10. června 2022 od 12:30 do 15.30 hodin. Для дітей з України, які приїхали до ЧР після 24 2. 2022 і мають візу „Толерантності“ або „Тимчасовий захист“, відбудеться додаткова реєстрація 10 червня […]

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS – СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАПИС

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI Зарахування до початкової школи 10. červen 2022 od 12:30 do 15.30 hodin – 10.червня 2022 року 12:30 – 15:30 K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. […]

Navýšení cen stravného

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují ceny potravin, musí školní jídelna zvýšit od 1. června ceny stravného pro děti i dospělé. Stravné zvýšíme o 3,- Kč / 1 oběd.Ceny jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou 107/2005 sb. Vyhláška o školním stravování. Ceny stravného platné od 1. 6. 2022: Mateřská škola strávníci do […]

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2, zveřejňujeme seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň […]

Poděkování účastníkům jarní brigády

Velké díky patří prarodičům, rodičům, dětem a zaměstnancům školy, kteří přišli na pomoc při úklidu naší školní zahrady a prostranství před školou. I počasí bylo nádherné, a tak se vše se vydařilo na jedničku, jak to má ve škole být. DĚKUJEME! Ing. Lenka Svobodová – předsedkyně školské radyMgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád, vyhláška o předškolním vzdělávání).Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se […]

Zrušení povinnosti nosit respirátory

Mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. […]

Jak mluvit s dětmi o válce

Vážení rodiče, „Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými událostmi. To, co říkáme našim dětem, závisí na jejich věku, otázkách, které kladou, a na našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už se cítíme […]

Úpravy v provozu školy od 21. 2. 2022

Od 21. 2. nebude ve škole probíhat screeningového testování antigenními testy na přítomnost COVID – 19. Zákonní zástupci žáků již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test svého dítěte. Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy. Žáci jsou povinni mít po celou dobu pohybu po školní budově vlastní respirátory, případně […]