Výsledky voleb do školního parlamentu

Dne 6. 10. 2022 proběhly u nás na škole historicky první volby do školního parlamentu.  Žáci od čtvrté do deváté třídy si vyzkoušeli svobodné volby, kandidáti si připravili krátké proslovy či prezentace, proč by měli být zvoleni. Tělocvična nám posloužila jako volební místnost, nechyběla zde plenta ani urna. Volební komisi tvořili Adéla Stánková, Veronika Červená, […]

Termín zasedání školské rady

Kdy: úterý 11. 10. 2022; od 16:15 do 18:00 Místo: ředitelna ZŠ Program zasedání: Školní parlament Výroční zpráva školy 2021/2022 Diskuse

Nabídka kroužků – Radovánek, Centrum robotiky, Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU

Vážení rodiče, milé děti, se začátkem školního roku se na nás obrátili tři organizace s nabídkou různých kroužků. Jedná se o: Středisko volného času Radovánek Centrum robotiky Plzeň Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU Podrobnější nabídku najdete v následujícím textu. Středisko volného času Radovánek – pracoviště Dolní Bělá Bližší informace a přihlášky na webu: Kroužky (radovanek.cz) (www.radovanek.cz/krouzky) Centrum […]

Školní družina – výše úplaty od 1. 9. 2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. v platném znění s t a n o v í výši úplaty za zájmové vzdělávání […]

Záznam z vystoupení dětí MŠ

Vážení rodiče,dnešním dnem přerušuje MŠ provoz a uvidíme se opět koncem léta!Přejeme Vám i dětem krásné prázdniny a těšíme se opět na setkání! Na závěr posíláme dva krátké záznamy z vystoupení Vašich dětí.První záznam je z divadelního představení, které bylo v MŠ poslední červnový týden, druhý je z oslav 70. výročí založení ZŠ (11. 6. […]

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS – СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАПИС

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI Зарахування до початкової школи 10. červen 2022 od 12:30 do 15.30 hodin – 10.червня 2022 року 12:30 – 15:30 K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. […]

Navýšení cen stravného

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují ceny potravin, musí školní jídelna zvýšit od 1. června ceny stravného pro děti i dospělé. Stravné zvýšíme o 3,- Kč / 1 oběd.Ceny jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou 107/2005 sb. Vyhláška o školním stravování. Ceny stravného platné od 1. 6. 2022: Mateřská škola strávníci do […]

Poděkování účastníkům jarní brigády

Velké díky patří prarodičům, rodičům, dětem a zaměstnancům školy, kteří přišli na pomoc při úklidu naší školní zahrady a prostranství před školou. I počasí bylo nádherné, a tak se vše se vydařilo na jedničku, jak to má ve škole být. DĚKUJEME! Ing. Lenka Svobodová – předsedkyně školské radyMgr. Jiří Hladík – ředitel školy