Od pondělí 30. 11. dochází ke změně provozu školy

Dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se dne 30. 11. 2020 vrátí do školy všichni žáci prvního stupně (1. – 5. třídy) a také žáci 9. tříd. – 8. ročníky pak budou prezenčně navštěvovat školu v tzv. rotačním režimu (střídání celých tříd ve škole po týdnech). Organizace výuky I. stupně: Všichni žáci I. st. (1. až 5. […]

Zahájení prezenční výuky v 1. a 2. třídách od 18.11.

Vážení rodiče, jak již jistě víte, od 18. listopadu se mohou do školy vrátit prvňáčci a druháčci.Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září.Tv se bude vyučovat formou pobytu venku na vycházce (pokud to počasí dovolí), děti proto na Tv vybavte vhodným oblečením a obuví.Při hudební výchově nebude vyučován zpěv – učitelé zařadí […]

R o z h o d n u t í o ukončení mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále i jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) a § 69 odst. 2 věty třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů […]

Zrušení voleb do školské rady

Vážení rodiče, V souladu s opatřením MŠMT – viz příloha se prodlužuje funkční období členů školské rady tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Volby do školské rady tak proběhnou až v roce 2021.O novém termínu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Hladík, ředitel školy

Zahájení provozu MŠ

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeň potrvá přerušení provozu Mateřské školy v Dolní Bělé do pátku 13.11.2020 včetně. Provoz mateřská škola zahájí od pondělí 16.11.2020 v běžném režimu (= 3 třídy MŠ). Provoz zajistí čtyři učitelky MŠ. Dvě učitelky jsou v pracovní neschopnosti.(17.11.2020 je státní svátek). Prosíme rodiče, aby dodržovali hygienická opatření, […]

Rozvrh distanční výuky od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, pro distanční výuku od 2. 11. 2020 stanovila škola konkrétní časy online výuky (videohodin), MŠMT používá výraz synchronní výuka. Toto opatření se týká těchto ročníků a předmětů: tř. – časy a způsob výuky jednotlivých předmětů si nadále stanovuje třídní učitelka tř. – časy a způsob výuky jednotlivých předmětů si nadále stanovuje třídní učitelka […]