Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §34, §165 odst.2 písm. b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním , středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

MŠ 2024/01MŠ 2024/05MŠ 2024/09MŠ 2024/13
MŠ 2024/02MŠ 2024/06MŠ 2024/10MŠ 2024/14
MŠ 2024/03MŠ 2024/07MŠ 2024/11MŠ 2024/15
MŠ 2024/04MŠ 2024/08MŠ 2024/12MŠ 2024/16

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci dětí mohou vyzvedávat od 13. 5. 2024 do 17. 5. 2024 , v kanceláři zástupkyně ředitele školy pro MŠ, v časovém rozmezí od 6.30 – 16.00 hod.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat zástupkyni ředitele školy pro MŠ (skolka@zsamsdolnibela.cz ; mob.: 731 026 995).
Oficiální rozhodnutí zde

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email