Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady

Přípravu voleb a organizační zajištění voleb provedl ředitel školy Mgr. Jiří Hladík

Kandidáty do školské rady z řad pedagogů byli všichni pedagogičtí pracovníci školy

Seznam kandidátů:

Mgr. Bican Jaroslav, Mgr. Bláhová Dana, Mgr. Čechová Ludmila, Mgr. Čermáková Dana,
Mgr. Ferenčíková Zuzana, Mgr. Fišerová Miloslava, Fránková Soňa, Mgr. Hubková Věra,
PaedDr. Karlovcová Blanka, Mgr. Karlovcová Jiřina, Mgr. Karlovcová Martina, Mgr. Krausová Irena, Mazuchová Lenka, Mgr. Scherbaumová Jana, Mgr. Šarlingerová Ivana, Mgr. Steinlehnerová Jaroslava, Mgr. Tabačarová Nováková Petra

Volby proběhly ve středu 16.6.2021, oprávněných voličů 17, bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků

Výsledky voleb:

  1. Mgr. Čechová Ludmila – 15 hlasů
  2. Mgr. Tabačarová Nováková Petra – 2 hlasy
  3. – 17 Mgr. Bican Jaroslav, Mgr. Bláhová Dana, Mgr. Čermáková Dana, Mgr. Ferenčíková Zuzana, Mgr. Fišerová Miloslava, Fránková Soňa, Mgr.Hubková Věra, PaedDr. Karlovcová Blanka, Mgr. Karlovcová Jiřina, Mgr. Karlovcová Martina, Mgr. Krausová Irena, Mazuchová Lenka, Mgr.,Scherbaumová Jana, Mgr. Šarlingerová Ivana, Mgr. Steinlehnerová Jaroslava – 0 hlasů

Do školské rady byla za zástupce pedagogů zvolena Mgr. Ludmila Čechová

Kandidáti do školské rady z řad rodičů byli nominováni rodiči žáků

Seznam kandidátů, které nominovali rodiče:

Čechurová Kateřina, Kraus Petr, Liksomerová Štěpánka, Pokorná Lucie, Svobodová Lenka, Trnková Magdaléna, Uhlíř Michal

Volby proběhly ve dnech 16.6. – 18.6.2021 přes aplikaci Teams. Hlasovalo 51 rodičů, což je více než jedna třetina oprávněných voličů. Všechny hlasy byly platné.

Výsledky voleb:

  1. Svobodová Lenka – 16 hlasů
  2. Pokorná Lucie – 11 hlasů
  3. Liksomerová Štěpánka – 9 hlasů
  4. Čechurová Kateřina – 8 hlasů
  5. Kraus Petr, Uhlíř Michal – 3 hlasy
  6. Trnková Magdaléna – 1 hlas

Do školské rady byla za zástupce rodičů zvolena Lenka Svobodová.

Za přípravný výbor:
Mgr. Petra Tabačarová Nováková …………………………….
Mgr. Šístková Radka …………………………….
Protivová Renata …………………………….

Zapsala: Mgr. Petra Tabačarová Nováková

V Dolní Bělé dne 19.6. 2021

Ředitel školy, Mgr. Jiří Hladík

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email