Zápis do ZŠ – seznam přijatých

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří poslali rovnou  žádost o odklad.

Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme  a těšíme se na první setkání. V případě rozvolnění opatření proběhnou třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků koncem května nebo začátkem června přímo ve škole. Pokud to nebude možné, zašleme vám potřebné informace emailem. V každém případě sledujte naše webové stránky.

Děkujeme za Vaši přízeň. 

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email