Zahájení výuky na I. stupni od 12. 4. 2021

První fáze otevírání škol pro 1. stupeň ZŠ – v týdenních rotacích celých tříd.

od 12. 4. – 1., 2., 3. třída prezenčně; ostatní třídy 1.st. distančně
od 19. 4. – 4. a 5.třída prezenčně; ostatní třídy 1.st. distančně

Režimová opatření:
Všichni povinně ochrana úst a nosu – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
Neinvazivní antigenní testování 2x týdně, první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
V případě testování žáků 1. až 3. třídy je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (doba testu minimálně 30 minut, úvodní instrukce, testování, čekání na výsledek testu).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek testu ne starší než 48 hodin a děti, které onemocnění COVID-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To je nutné prokázat např. potvrzením od lékaře, lék. zprávou.

Pokud se Vaše dítě testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, ale nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.
Preventivní testování může Vašim dětem umožnit bezpečné prezenční vzdělávání ve školách a tolik potřebný osobní kontakt s učiteli a vrstevníky. Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv onemocnění.

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny.

Další informace

 • výuka bude probíhat v souladu se zveřejněnými informacemi na stránkách MŠMT – viz odkaz https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
 • žáci 1. stupeň rotačně, žáci 2. stupně distančně
 • 1., 2., 3. ročník– začíná výuku 12. 4. 2021
 • 4. a 5. ročník – začíná výuku 19. 4. 2021
 • testování žáků, kteří se zúčastní prezenční výuky bude 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu
 • způsob testování – viz testovací diagramy a odkaz na video https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; v tuto chvíli jsou škole k dispozici LEPU testy
 • výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září – TV se bude za příznivého počasí vyučovat formou pobytu venku na vycházce (dle doporučení MŠMT), HV se vyučuje beze zpěvu
 • žáci mají po celou dobu roušky
 • větrání bude probíhat v souladu s pokynem MŠMT – 5 minut o každé přestávce a 5 minut o každé vyučovací hodině (uprostřed každé vyučovací hodiny)
 • konec vyučování také podle rozvrhu
 • školní družina funguje odděleně pro všechny ročníky, ranní družina funguje též odděleně
 • provoz školní družiny do 15:30
 • žáci jednotlivých tříd se nepromíchávají a nesetkávají
 • školní jídelna funguje v souladu s doporučeními MŠMT
 • případné dotazy zodpoví třídní učitelé a ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email