STRAVOVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE VZDĚLÁVAJÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Pravidla pro provoz školní jídelny od pondělí 15. 3. 2021

1) Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) dětem/žákům naší školy. Tuto možnost mohou využít všechny děti MŠ, nejen „předškoláci“.
Přesnější informace, jak postupovat při odběru obědů.
2) Je nutné, aby každý strávník, který bude mít zájem oběd do jídlonosičů odebírat, měl k dispozici dva jídlonosiče. To z důvodu eliminace nákazy.
3) Povinností strávníka je doručit čistý jídlonosič den předem do školní jídelny. Jídlonosiče musí být pečlivě podepsané nejlépe lihovým fixem, aby označení nebylo možno smýt. Do takto připravených jídlonosičů bude strávníkovi oběd vydán.
4) Oběd bude vydáván v době 11.00 až 11.25. V tuto dobu si zájemci přijdou pro oběd, který jim bude vydán z výdejového okna (dveří) a donesou čistý jídlonosič na výměnu.
5) Výdejové dveře = dveře u parkoviště jídelny školy.
6) Vzhledem k pondělnímu (1. 3. 2021) uzavření MŠ/ZŠ mají děti od 1. 3. 2021 odhlášené obědy, neboť je pravděpodobné, že většina dětí oběd odebírat nebude.
7) Přihlášku ke stravování na týden od 15.3. do 19.3. zašlete nejpozději do pátku 12. 3. 2021, do 12:00. Děkuji.
8) Přihlášení můžete provést pomocí mobilní aplikace, nebo e-mailem vedoucí ŠJ.
9) Provoz ŠJ bude obnoven jen v případě, že bude objednáno minimálně 8 obědů/den (z ekonomicko-provozních důvodů). O tom, zda bude provoz ŠJ obnoven (neobnoven) vás budeme informovat emailem.
10) Případné dotazy zasílejte vedoucí školní jídelny: jidelna.dolni.bela@seznam.cz

Mgr. Jiří Hladík – ředitel škol

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email