rozvrh_obr

Rozvrh distanční výuky od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

pro distanční výuku od 2. 11. 2020 stanovila škola konkrétní časy online výuky (videohodin), MŠMT používá výraz synchronní výuka.

Toto opatření se týká těchto ročníků a předmětů:

  1. tř. – časy a způsob výuky jednotlivých předmětů si nadále stanovuje třídní učitelka
  2. tř. – časy a způsob výuky jednotlivých předmětů si nadále stanovuje třídní učitelka
  3. tř. až 5.tř. – pouze Aj, časy a způsob výuky ostatních předmětů si nadále stanovují třídní učitelky
  4. tř. – M, Čj, Aj, Př
  5. tř. – M, Čj, Aj, Nj, Př
  6. tř. – M, Čj, Aj, Nj, Př, Ch
  7. tř. – M, Čj, Aj, Nj, Př, Ch

Rozvrh jednotlivých online hodin (synchronní výuky) naleznete v příloze. (na listu 1 je rozvrh I. stupně, na listu 2 rozvrh II. stupně).
V ostatních předmětech dostanou žáci II. stupně od svých učitelů zadání, odkazy a materiál k domácí práci.

Dále Vás žádáme o maximální spolupráci na účasti Vašich dětí při distanční výuce.
Pro žáky je během distanční výuky (Školský zákon, novela č. 349/2020 Sb.) stanovena povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Při synchronní výuce je nepřipojení se k online přenosu považováno za absenci, pokud se zákonným zástupcem žáka nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Pro evidenci a omlouvání absencí platí stejná pravidla jako při prezenční výuce.

Děkujeme za spolupráci
S pozdravem

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email