Provoz školy od pondělí 17.5. – základní informace

Na základě jednání vlády ČR dne 10. května 2021 se umožňuje (od 17. 5. 2021) osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotací.

Režimová opatření:
Všichni povinně ochrana úst a nosu – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
Neinvazivní antigenní testování 1x týdně (v pondělí 17. 5. 2021).
Testujeme pomocí testů SINGCLEAN, viz VIDEO
Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno LETÁK PRO RODIČE

Výjimka z testování je v případě, že osoba:
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného opatření MZDR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru neuplynulo více jak 90 dní
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb
c) má vydaný certifikát MZDR o provedeném očkování proti COVID-19 a od aplikace první dávky (jednodávkové schéma) nebo druhé dávky (dvoudávkové schéma) uplynulo nejméně 14 dní
Skutečnost dle bodu a), b) nebo c) musí osoba prokazatelně doložit (lékařská zpráva, certifikát, potvrzení o testování). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny.

Školní družina:
Ranní i odpolední provoz bude v běžném režimu pro všechny přihlášené děti. Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin (dojde k „míchání“ dětí z různých tříd).

Školní jídelna:
Všichni žáci mají automaticky přihlášený oběd ve školní jídelně. V případě, že nemáte zájem o stravování, oběd si prosím odhlaste u vedoucí ŠJ (jídelna.dolni.bela@seznam.cz, pomocí mobilní aplikace STRAVA.cz)

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email