Portrait of happy teens looking at camera with smiles

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci,

jedno pololetí tohoto zatím poněkud neveselého školního roku máme za sebou. Jak jistě víte, kromě prvňáčků a druháčků obdrží všichni žáci výpis z vysvědčení za I. pololetí až po návratu do školy.
Milí žáci, v hodnocení vycházeli učitelé ze známek, které jste obdrželi ještě v době prezenční výuky. Dále pak z podkladů získaných hodnocením vašeho přístupu k dálkové výuce, což zahrnuje včasné plnění zadaných úkolů, jejich kvalitu a v neposlední řadě i aktivitu v online hodinách a další. Doufáme, že většina z vás bude s tímto provizorním vysvědčení spokojena a ti ostatní udělají vše proto, aby červnové vysvědčení vypadalo již lépe.

Užijte si pololetní prázdniny.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email