Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výuka žáků 9. třídy od 11.5.2020

Od 11. 5. zahajujeme osobní konzultace z ČJ a M pro žáky 9. tříd. Tyto konzultace jsou zřízeny pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky a budou zaměřeny na vybrané okruhy učiva s cílem připravit žáky na přijímací zkoušky na SŠ. Docházka je zcela dobrovolná. Nutnou podmínkou pro vstup žáka do školy je dle pokynů MŠMT:
1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Vyjádření zájmu stačí zaslat emailem, na adresu:
zs.dolni.bela@volny.cz.
2. Zákonný zástupce vyplní a podepíše čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ke stažení zde (formát pdf).
Nemáte-li možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole v týdnu od 5. května v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Informace jaký způsobem lze zažádat příslušné učitele o osobní konzultace byly rodičům zaslány emailem.

Upřesněné pokyny k individuálním  konzultacím z ČJ a M pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020

Na základě obdrženého manuálu MŠMT - ke stažení zde (formát pdf) uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:
Docházka

•Je zcela dobrovolná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.
•Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo z předmětů ČJ a M – cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Pravidla provozu ve škole a ve třídách

•Docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí bez známek respiračního onemocnění – důrazně žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní žáky a zaměstnance školy. Pokud žák projeví známky nemoci, bude izolován od ostatních žáků a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
•Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
•Do šaten žáci vstupovat nebudou, přezouvat se budou na chodbě před třídou, kde se bude konat konzultace. 
•Na konzultaci bude maximálně 15 žáků.
•Každý žák bude sedět v samostatné lavici.
•Podle nařízení MŠMT bude mít každý žák s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
•O povinnosti nosit roušky ve třídě bude rozhodovat vyučující.
•Při pohybu po chodbách a toaletách budou žáci roušky nosit.
•Během pitného režimu či svačiny budou mít děti roušky sundané na krku s dostatečnými odstupy v sezení.  Pro žáky nebude zajišťována strava. Je tedy nutné, aby měli jídlo a pití s sebou.
•Při vstupu do třídy si všichni budou dezinfikovat ruce.

Další přijatá hygienická opatření

•Ve třídách a na toaletách budou umístěny jednorázové papírové ručníky.
•Ve třídách budou dezinfekční mýdla a dezinfekce.
•Bude zvýšený dohled na dodržování osobní hygieny žáků.
•Všichni zaměstnanci budou proškoleni k prevenci šíření koronaviru a používání ochranných prostředků.
•Společné prostory školy, toalety a třídy budou zvýšeně dezinfikovány.
•Pedagogové školy si zajistí potřebný odstup od žáků ve třídě, třída bude pravidelně větrána.