Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výše úplaty za předškolní vzdělávání

4. 7. 2018

Celý dokument ke stažení zde

V Dolní Bělé 29. června 2018

Č.j.: ZŠ DB 253 / 18

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění,

stanoví

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro období

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 takto:

Bezúplatně ( § 123 odst. 2) se vzdělávání v mateřské škole dítěti poskytuje od počátku školního roku,

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (s datem narození 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013).

– úplata pro děti s celodenní docházkou ve výši 350 Kč / dítě a měsíc

– úplata pro děti, uvedené v § 34 odst. 10 školského zákona na 233 Kč / dítě a měsíc (§ 6 odst. 4 vyhláškyč. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání)

– vzhledem k omezení provozu mateřské školy je úplata za červenec 2019 ve výši (350 . x):22 / dítě, kde x je počet dní provozu mateřské školy v měsíci červenci

– z důvodu přerušení provozu mateřské školy se úplata v měsíci srpnu 2019 všem dětem promíjí

osvobozena od úplaty je osoba uvedená v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce pokud ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu může být důvodem rozhodnutí ředitelky školy o ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 školského zákona).

V případě přijetí dítěte do posledního ročníku mateřské školy (nové přijetí, změna školy z důvodu stěhování apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte formou čestného prohlášení ředitelce školy, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy.

 

Mgr. Ludmila Čechová

ředitelka školy