Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

31. 5. 2019

Dolní Bělá 31.5.2019


ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písmo b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizaci od 1.9.2019 byly přijaty děti s registračními čísly

MŠ 2019/01 MŠ 2019/12 MŠ 2019/21
MŠ 2019/02 MŠ 2019/13 MŠ 2019/22
MŠ 2019/03 MŠ 2019/14 MŠ 2019/24
MŠ 2019/05 MŠ 2019/15 MŠ 2019/25
MŠ 2019/07 MŠ 2019/16 MŠ 2019/26
MŠ 2019/09 MŠ 2019/18  
MŠ 2019/10 MŠ 2019/20  

Odůvodnění

Zákonný zástupce přihlásil uvedené děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu. Na základě kritérií pro přijímání dětí Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška, příspěvková organizace rozhodla o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá.

 

Mgr. Jiří Hladík - ředitel školy