Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Maršalíková
telefon:
951 017 029
e-mail: jidelna.dolni.bela@seznam.cz

Jídelní lístek: 7. 7. - 10. 7. 2020 - Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.

svačina (první a poslední řádek ) se týká pouze mateřské školky

Možné alergeny obsahuje soubor ALERGENY(.xlsx)

Po

S T Á T N Í      S V Á T E K

Út

 Rohlík, pomazánka sýrová s česnekem , mléko 
Polévka  zeleninová se špeclí     
Bramborová knedlíky s cibulkou, kysané zelí, čaj   
Chléb, máslo, sýr strouhaný,  mléko 

St

MŠ - Chlebíček s pomazánkou z tresčích jater,  mléko, zelenina  
Polévka  fazolová se zeleninou  
Čivabčiči,  brambory vařené m.m.,  čaj 
Chléb, máslo, džem,   mléko

Čt

Pudink, čaj    
Polévka  zeleninová s jáhlami            
Krupeto s masem a zeleninou, čaj,  jablko  
Rohlík, pomazánka z červené čočka, mléko

Chléb, pomazánka vaječná,  mléko, zelenina 
Polévka z jarní  zeleniny             
Krůtí  řízek, brambory vařené, čaj, voda 
Chléb, medové máslo, čaj, jablko 

 
Ceny stravného od  1.9.2017 - Základní škola

Žáci   7 - 10 let  ---  25,00 Kč 
Žáci  11 -  14 let  ---  27,00 Kč 
Žáci   15 a více let ---  28,00 Kč 
Dospělí -----------------  28,00 Kč 

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Ceny stravného od  1.9.2018 - Mateřská škola

přesnídávka:   7,00 Kč + 3,- Kč nápoj 
oběd děti do 6 let: 20,- Kč 
oběd děti 7-10 let :  25,- Kč 
svačina:          7,- Kč 

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.      
  
Maršalíková J.  
vedoucí ŠJ

Stravování žáků
Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci. Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno.

Způsoby platby stravného
Složenkou- dostane žák od vedoucí školní jídelny (VŠJ), v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považované za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta).
Inkasem z účtu- rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ oznámí číslo účtu - škola si bude pravidelně vždy k 16.dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat.
Bezhotovostní platba na účet školy- rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, č. ú. školy: 4925310287/0100 .

Odhlašování (přihlášení) stravného

 je nutné provést  nejpozději do 13.00 hod. den předem. Neodhlášený oběd v první den nemoci je možno si vyzvednou ve školní kuchyni do 12,30 hod. Další dny je nutno stravu odhlásit.
Změny provádějte na tel. č. 951 017 029, 736 753 774, e-mail jidelna.dolni.bela@seznam.cz nebo osobně ve školní jídelně.

Vyúčtování stravného
Provádí VŠJ na konci každého uplynulého měsíce. O částku za odhlášené obědy sníží výši platby na stravné v následujícím měsíci.

 

zpět