Jdi na obsah Jdi na menu
 


Primární prevence

metodička primární prevence: Mgr. Zuzana Ferenčíková
konzultace:  
pondělí 11:45 – 12:25, středa 11:45 – 12:25 (kabinet zeměpisu a dějepisu, II. patro) nebo po domluvě kdykoliv
tel: 608 196 823
e-mail: prevmetodikdb@seznam.cz

KDO JE ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE ?? 

Celý dokument ke stažení zde (formát doc)  
Je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů (=rizikové chování) na škole.
Nejčastěji mezi rizikové chování řadíme:

  • šikanu a násilí ve školách, včetně extrémně agresivního jednání,
  • záškoláctví,
  • užívání návykových látek,
  • nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.),
  • užívání anabolik a steroidů,
  • kriminální jednání,
  • sexuálně rizikové chování,
  • vandalismus,
  • xenofobii, rasismus a intoleranci,
  • týrání a zneužívání dětí atd.

Standardní činnosti metodika školní prevence jsou vymezeny právním předpisem.
( http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)
Spolupracuje s učitelským sborem, resp. třídním učitelem při výskytu případných varovných signálů v oblasti rizikového chování žáků.
Podílí se vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu na škole, podporuje rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky školy

Mgr. Zuzana Ferenčíková
Konzultace: pondělí 11:45 – 12:25, středa 11:45 – 12:25 (kabinet zeměpisu a dějepisu, II. patro) nebo po domluvě kdykoliv
tel: 608 196 823
e-mail: prevmetodikdb@seznam.cz

Případné dotazy ráda zodpovím.

Schránka důvěry

 Na chodbě před školní jídelnou je umístěna   SCHRÁNKA DŮVĚRY. 

Má i svojí emailovou podobu: schrankaduvery.dolni.bela@seznam.cz

Pokud máš nějaký problém, něco Tě tíží a nevíš si s tím rady, pokud potřebuješ pomoc a nemáš odvahu přijít osobně, můžeš napsat.
 Pokud se podepíšeš, můžeš si být jist, že nikdo Tvoje jméno neprozradí. Od schránky má klíče pouze metodička primární prevence a ta se Ti bude snažit pomoci.
Nebudeš první, komu pomůže.
 Proto se už netrap a dej o sobě vědět!

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí - http://www.linkabezpeci.cz/, telefon: 116 111 (primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě, v provozu je i chat nebo email)

Linka vzkaz domů - 800 111 113,  724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání

Rodičovská linka 606 021 021 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy

Bílý kruh bezpečí- 377 637 695

Linka dětské pomoci Plzeň- 377 260 221
Linka pro rodinu a školuwww.linkaztracenedite.cz, telefon: 116 000