Jdi na obsah Jdi na menu
 


Primární prevence

metodička primární prevence: Mgr. Zuzana Ferenčíková
konzultace:  pondělí 10:45 – 11:30, středa 11:45 – 12:25 nebo po domluvě kdykoliv
tel: 608 196 823
e-mail: prevmetodikdb@seznam.cz

KDO JE ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE ?? 

Je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů (=rizikové chování) na škole.
Nejčastěji mezi rizikové chování řadíme:

  • šikanu a násilí ve školách, včetně extrémně agresivního jednání, kyberšikanu,.
  • záškoláctví,
  • užívání návykových látek,
  • nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.),
  • užívání anabolik a steroidů,
  • kriminální jednání,
  • sexuálně rizikové chování,
  • vandalismus,
  • xenofobii, rasismus a intoleranci,
  • týrání a zneužívání dětí atd.

Standardní činnosti metodika školní prevence jsou vymezeny právním předpisem.
( http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)
Spolupracuje s učitelským sborem, resp. třídním učitelem při výskytu případných varovných signálů v oblasti rizikového chování žáků.
Podílí se vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu na škole, podporuje rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky školy.
 

Schránka důvěry

 Na chodbě před školní jídelnou je umístěna   SCHRÁNKA DŮVĚRY. 

Má i svojí emailovou podobu: schrankaduvery.dolni.bela@seznam.cz

Pokud má žák nebo žákyně nějaký problém, něco ji nebo jeho tíží a neví si s tím rady, pokud potřebuje pomoc a nemá odvahu přijít osobně, může napsat.
Pokud se podepíše, může si být jist, že nikdo  jméno neprozradí. Od schránky má klíče pouze metodička primární prevence a ta se  bude každou zprávou zabývat.

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí - 800 155 555 primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě

Linka vzkaz domů - 800 111 113,  724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání

Rodičovská linka 840 111 234 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy

Bílý kruh bezpečí- 377 637 695

Linka dětské pomoci Plzeň- 377 260 221

Internetová linka bezpečí - ilb@linkabezpeci.cz pro děti v nouzi

                                              www.linkabezpeci.cz

Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi http://chat.linkabezpeci.cz

Materiály primární prvence ke stažení

Minimální preventivní program (.pdf)

Školní program proti šikanování (.pdf)