Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽIVÝ DOLNOBĚLSKÝ BETLÉM v plzeňské ZOO

22. 12. 2018

Sobota 22. prosince 2018 nebyla „nic moc“. Celou noc lilo jako z konve. Od rozbřesku bylo sychravo, pršelo, foukal ostrý severák. Mnoho důvodů tak směřovalo k myšlenkám, že se betlém ve vymezeném venkovním prostoru v plzeňské ZOO neuskuteční nebo za velmi ztížených, omezených a nevyzkoušených podmínek. Konečný výsledek však nakonec předčil naše očekávání. Ve dvě hodiny odpoledne, v době, kdy jsme se všichni, tj. účinkující, rodiče, sourozenci a příznivci, sešli u horní brány do ZOO, jako mávnutím kouzelného proutku pršet přestalo a vysvitlo hřejivé sluníčko. Důkazem jsou na fotografiích nápadné stíny na budovách. Všem to hned zvedlo předvánoční náladu! Příprava jeviště proběhla rychle a i převléknutí do kostýmů bylo dílem několika minut. Nikdo nic nezapomněl, nic se nehledalo. Před hodinou „H“ pan ředitel i třídní učitelka všem popřáli mnoho úspěchů. V 15 hodin průvod účinkujících mohl vyrazit mezi natěšené diváky. Herci, Jan Černý s paní učitelkou Ročkovou i fotografové zaujali své pozice.
Celé naše představení mělo, tak jako v Dolní Bělé, tři části – úvod, Živý betlém a závěr. Rozdíl mezi oběma verzemi byl hlavně v tom, že v Plzni byli přítomni velmi významní hosté, že se neúčastnila žádná živá zvířata, a že se hrálo za bílého dne. Naopak v ZOO jsme mohli využít ohniště pro zapálení „živého“ ohně pro ohřátí prokřehlých pastýřů.
V úvodu jsme všichni, herci i diváci, přivítali velmi významné a milé hosty – paní Hanu Rojtovou, místopředsedkyni Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS a hlavně Tomáše HOLUBA, biskupa plzeňského. Ten v úvodní řeči přítomné pozdravil, popřál jim hezké vánoční svátky a mnoho zdraví a úspěchů v blížícím se roce 2019. Ve své promluvě nezapomněl zdůraznit význam Vánoc pro děti, pro které hlavně byla určena i tato předvánoční akce v ZOO.  
A už se mohlo začít hrát! Po krátkém představení ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá celé představení zahájil navozením vánoční atmosféry na akordeon hrající Jan Černý z Manětína pod vedením paní Ročkové (ZUŠ Plasy). Zahrál první z mnoha připravených vánočních koled. Po doznění koledy se ozvala z tarasu vysoko nad jevištěm fanfára na trubku v podání Kristýny Červené. Poté vzdálený hlas přiblížil příchod tak významného a tajemného dne, jakým je Štědrý večer. To už na scénu přicházela selka s dědečkem a zanedlouho se jako velká voda přiřítily promrzlé děti. Na návštěvu přišel i soused se sousedkou. Během příprav maminka vyprávěla nedočkavým dětem, jak to bylo tenkrát v Betlémě, o příchodu Josefa s Marií, narození Ježíška, o archandělu Gabrielovi, pastýřích a příchodu tří králů s vzácnými dary. Jednotlivé části byly prokládány nejznámějšími českými vánočními koledami. V závěru selka po příchodu ponocného připomněla, jaké zvyky se dříve na vesnici dodržovaly. Celé představení vyvrcholilo příchodem všech osmnácti účinkujících k jesličkám, kde se poklonili a vzdali hold právě narozenému Ježíškovi.
V závěrečné části, kromě přání pokojných a spokojených Vánoc, byli hlavní hosté obdarováni větvičkou jmelí, jako připomenutí dalšího vánočního zvyku. Mezi už výše jmenovanými větvičku jmelí dostali i pan ing. Hykeš a pan Volf za organizátory celé akce v ZOO. Překvapením pro všechny bylo, když všichni účinkující šli jednotlivě divákům popřát k Vánocům. Ty nejmenší obdarovali i drobným dárkem.
Všech patnáct účinkujících z osmé třídy, plus V. Parlásek z 9., M. Švamberková ze 6. a J. Kopačková ze 4.tř. měli ze svého vystoupení velmi dobrý dojem. Byli spokojeni se svým výkonem a tento dojem jim potvrdil i pan Hykeš, který tuto akci zhodnotil velmi pozitivně. Jedna věta z jeho emailu, která hovoří za vše: „Za naši stranu mohu jen konstatovat, že to byl jeden z nejlepších, ne-li atmosférou nejlepší betlém, který se na statku Lűftnerka od roku 2000 konal.“
Děkuji všem rodičům, že i v tomto čase příprav na Vánoce, si udělali čas, přivezli herce, drželi jim palce a ocenili jejich výkony potleskem. HEZKÉ VÁNOCE.     

Zapsal J.Bican, 22.12. 2018

Fotografie a nějaká videa: zde

zoobetlem2.jpg