Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěva čistírny odpadních vod v Plzni

9. 12. 2019

Koncem listopadu se vydali osmáci na již tradiční exkurzi na ČOV do Plzně na Doubravku. Akce probíhá vždy v rámci výuky chemie, kde se děti učí o vodě, a to nejen o jejích chemických a fyzikálních vlastnostech a využití, ale důraz klademe také na ekologické aspekty hospodaření s touto surovinou. Děti tak na vlastní oči vidí, jak vypadá špinavá voda přitékající z domácností a z rozličných provozů v Plzni. Mohou sledovat různé fáze čištění, vidí technologická zařízení a postupy přímo v praxi. Dětem je dispečerem provozu srozumitelně vysvětleno, jak soběstačně funguje provoz ČOV v Plzni z hlediska energetického – žáci pochopí, že nečistoty lze využít i jako zdroj energie. V neposlední řadě si děti rozšíří svůj obzor v rámci volby budoucí profese – vidí, kde lze využít v praxi znalosti z fyziky, chemie a biologie.
 

(Mgr. M. Husáková, 9. 12. 2019)