Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. ročníku ZŠ

2. 3. 2019

Celý dokument ke stažení zde (formát doc.)

Zápisy do 1. ročníku ZŠ se uskuteční v úterý 9. 4. 2019 od 14,00 do 16,00 hodin.

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít  jednu 1. třídu.
Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat 9. 4. 2018 v budově základní školy ve dvou částech:

  • Formální část  - zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky vyplněním a odevzdáním žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky. 
  • Motivační část - Rozhovor s dítětem (v rozsahu maximálně 20 minut) a jiné činnosti s dítětem (v jejich průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.)). Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Tato část zápisu probíhá v případě, že je dítě u zápisu přítomno a souhlasí-li s tím zákonný zástupce (zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu).

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ( v případě cizince pobyt) ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace a přihlédnuto bude i k dalším kritériím -  ke stažení zde (formát pdf) 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín zápisu – nejpozději do 30. 4. 2019 po telefonické domluvě s Mgr. Jiřím Hladíkem, ředitelem školy – TF: 373 394 041

K zápisu s sebou přineste:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo doklad o trvalém pobytu dítěte
  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě žádosti o odklad školní docházky)

Seznamy dětí přijatých k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce u hlavního vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy nejpozději 18. dubna 2019.

V případě dvou prvních tříd  budou žáci do tříd zařazováni podle místa trvalého bydliště tak, aby byl zachován vyrovnaný počet žáků v jednotlivých třídách.

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a nahlédnout do nich do 25. dubna 2019 v ředitelně ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá vždy od 7:00 do 14:40 hodin.

Rozhodnutí o přijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout po vyzvání. Rozhodnutí o nepřijetí (o odkladu povinné školní docházky o jeden rok) budou zákonným zástupcům doručena do vlastních rukou.

Desatero pro rodiče - k zápisu do 1. třídy, ke stažení zde (formát pdf)