Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soutěž ve sběru druhotných surovin 2016/2017

26. 9. 2016

Sběrné dny pro školní rok 2016/2017


Sběr prosím přivážejte jen dva dny před a dva dny po sběrném dnu!
pondělí 3. října 2016
pondělí 14. listopadu 2016
pondělí 3. dubna 2017
pondělí 15. května 2017

Soutěž ve sběru papíru a dalších druhotných surovin je určena pro střední a základní školy. Smyslem soutěže je pomoci školám naplňovat cíle environmentálni výchovy a získání základních znalostí, jak jednoduché a účelné je třídit odpad.

Sběrová soutěž určena pro noviny a časopisy. Součástí výkupu jsou i další druhotné suroviny jako je karton, směsný papír, PET lahve atd.
Co od nás dostanete?
I. kategorie - dle celkového množství dodaných tun
1. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 5.000 Kč
2. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 3.500 Kč
3. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 2.000 Kč
4. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 1.500 Kč
5. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 1.000 Kč

II. kategorie - dle průměru dodaných kg na žáka
1. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 5.000 Kč
2. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 3.000 Kč
3. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 2.000 Kč
4. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 1.500 Kč
5. místo ve sběru druhotných surovin: finanční odměna 1.000 Kč
 
Ceník vykupovaných druhotných surovin
Komodita -  Označení -  Cena
Karton, lepenka  - 150101 - 900 Kč /t
Noviny, časopisy, letáky -  150101 - 1.300 Kč /t
Směs novin, lepenky, brožury  - 150101 - 400 Kč /t
PET lahve -  150102 -  2 500 Kč /t
Víčka od PET lahví -  150102 -  2.000 Kč /t
Alu plechovky - 170402 -  7.000 Kč /t

Pokud to jde roztřídit na a) noviny b) časopisy a letáky c) lepenku. Za neroztříděnou směs platí sběrné suroviny 3x méně!
Pozn.: Ceny jsou včetně dopravy a DPH. Výkupní ceny se mohou v průběhu soutěže měnit na základě aktuálního vývoje cen na trhu druhotných surovin. O změně budete vždy informováni písemnou formou.
Dodaný materiál nesmí obsahovat nežádoucí Iátky nebo Iátky nebezpečné (např. kovy, plast, sklo, textilie, dřevo, písek stavební materiály, syntetické materiály, voskové materiály, asfaltové papíry). Do papíru nepatří použité hygienické papíry, papíry od olejů, papíry uhlové, kopírovací, mastné znečištěné od barev, nerozvláknitelné a Iakované papíry. Víčka od PET lahvi a PET lahve budou pečlivě zavázány v  pytlích.

Sběr prosím roztřídit (srovnejte cenu za samotné noviny a směs novin). Ve svozové dny možno sběr přivážet mezi sedmou a osmou hodinou – váha bude připravena. Pokud přivezete sběr jindy – důkladně upevněte plachtu, aby sběr nepromokl. Nejlépe je přivézt sběr už zvážený a nahlásit množství třídnímu učiteli.
Odměny a jednodenní i dvoudenní zájezdy pro nejlepší sběrače.
Umístění ZŠ Dolní Bělá v Plzeňském kraji:

2005 – 1. místo, 2006 – 2. místo, 2008 –
1. místo, 2006 – 2. místo, 2009 – 1. místo, 2010 – 1. místo, 2011 – 1. místo, 2012 – 2. místo, 2013 – 3. místo, 2014 – 1. místo, 2015 – 1. místo, 2016 – 1. místo, 2017 – ???
Od roku 2005 sebráno téměř 398 tun sběru.
Ve školním roce 2015/2016 jsme na 1. místo potřebovali sebrat 26,5 tuny. Nejvíce sebral Marek Mach – 2513 kg sběru

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM ZA TŘÍDĚNÍ, BALENÍ, SVAZOVÁNÍ A SVOZ.
Mnoho úspěchů ve sběru všem přeje
     J. Bican