Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktualizaci projektu Místního akčního plánu ORP Kralovice

27. 3. 2017

Na webových stránkách http://www.mas-svetovina.cz/map-a-poradenstvi-skolam/map-kralovice/vystupy-planovani/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orp-kralovice/ je možné se seznámit s návrhy strategických dokumentů projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Kralovice – Vymezení problémových oblastí a SWOT3 analýza a Strategický rámec MAP do roku 2023.
Při tvorbě návrhů těchto dokumentů vycházel realizační tým projektu z Analytické části MAP, která je zveřejněna taktéž na webu MAP.
Uvedené dokumenty je možné připomínkovat do 30. 5. 2017 na adrese: map2@mas-svetovina.cz.
Poté budou návrhy těchto dokumentů předloženy 14. 6. 2017 Řídícímu výboru MAP ke schválení.

Celý dokument ke stažení:aktualizace (formát docx)

(Mgr. L. Čechová, 27.3.2017)