Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

31. 8. 2018

Do mateřské školy si děti při nástupu přinesou:

 • bačkory s pevnou patou, ne pantofle ( z bezpečnostních důvodů)
 • cvičební úbor (tričko, krátké kalhoty)
 • zubní kartáček, pastu, kelímek
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláky, tričko, ponožky)
 • pláštěnku

Pokud budou děti 2-4 leté v mateřské škole odpoledne spát, přinesou si:
• pyžamo
• inkontinenční (nepropustnou) podložku na lehátko
 Pokud budou děti 5-7 leté v MŠ odpoledne odpočívat, přinesou si:
• froté prostěradlo – rozměr jako na dětskou postýlku
Vše označte jménem, příjmením dítěte.

Co by mělo tříleté dítě zvládat před nástupem do mateřské školy:

 •  Znát své jméno a příjmení.
 •  Spolupracovat při oblékání, svlékání.
 • Umět si říci, co chce, co potřebuje.
 • Držet lžíci a samostatně se najíst.
 • Při jídle sedět u stolu.
 • Napít se z hrnečku (bez pomoci dospělého)
 • Používat toaletu (pleny nejsou přípustné).
 • Umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
 • Obout a vyzout si obuv.
 • Vysmrkat se, používat kapesník.
 • Ujít kratší vzdálenosti při pobytu venku.

Desatero dovedností předškoláka před nástupem do ZŠ:

1. Hýbe se a postará se o sebe:
 Dítě hází a chytá míč, udrží rovnováhu, běhá, skáče, je obratné, svlékne se, oblékne i obuje, je samostatné při jídle, používá příbor, umí se vysmrkat, umýt si ruce, používat toaletní papír, zvládá přípravu a úklid hraček, drobných pomůcek a postará se o své věci.

2. Je citově samostatný:
Zralý předškolák zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně a umí vyjádřit souhlas i nesouhlas, nemá výrazné výkyvy nálad, ovládá se, reaguje přiměřeně na úspěchy i neúspěchy, dodržuje dohodnutá pravidla.

3. Dokáže se domluvit:           
 Budoucí školák vyslovuje správně hlásky (sykavky, r, ř...), mluví ve větách a obvykle gramaticky správně, rozumí většině slov a má přiměřenou slovní zásobu, zkouší napsat hůlkovým písmem své jméno, používá neverbální komunikaci.

4. Ovládá svoje ruce
 Dítě pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí stránky v knize, zachází i s drobnými předměty (korálky), správně drží tužku (dvěma prsty, třetí je podložený, zápěstí uvolněné), umí obkreslovat, vybarvovat, v kresbě se soustředí na detaily, umí napodobit základní tvary, rozlišuje pravou, levou stranu i ruku (může chybovat), je zřejmé, jestli je pravák či levák.

5. Rozlišuje zrakové a sluchové vjemy
Předškolák najde rozdíly na dvou obrázcích, odliší jednoduché symboly (písmena, číslice, dopravní značky), složí obrázek z několika částí, vytleská hlásky, slabiky ve slově, postřehne změny v okolí a na obrázku.

6. Zvládá základní myšlenkové operace
Dítě vyjmenuje číselnou řadu (do 10) a spočítá počet prvků do pěti až deseti, počítá na prstech, rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník), třídí předměty podle barvy, tvaru či velikosti, komentuje, co dělá, řeší jednoduché úkoly, rozumí pojmům – nad, pod, dole, uvnitř, dříve, dnes, včera, dlouhý, krátký, malý, velký...

7. Chce se učit, umí být pozorný
Budoucí prvňáček se soustředí 20 – 30 minut a to i na činnosti, které nejsou pro něho tak zajímavé, pamatuje si, co prožil, umí o tom vyprávět, umí přednést básničky, říkadla, zazpívat písničky, zadanému úkolu se věnuje, pracuje samostatně.

8. Uplatní se v kolektivu
Dítě pozdraví, požádá, poděkuje, omluví se, navazuje kontakt s dětmi i s dospělými, vyhledává partnera pro hru, chová se přátelsky, bere ohled na druhé, umí se dohodnout, spolupracovat.

9. Je tvořivý
Dokáže sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické i hudební představení, zaujme ho výstava, návštěva ZOO, sportovní akce, zpívá, kreslí, maluje, modeluje, staví ze stavebnic (podle fantazie i podle předlohy), hraje hry, zajímají ho knihy.

10. Orientuje se v okolí i ve světě
Předškolák ví, kde bydlí a kam chodí do mateřské školy, kam se obrátit o pomoc, dovede vyřídit vzkaz, nakoupit a zaplatit drobnosti v obchodě, ví, jak se má chovat ( doma, ve školce, na veřejnosti...), umí pojmenovat části těla, ví, kdo jsou členové rodiny, pozná a pojmenuje některé rostliny, stromy, zvířata, má základní poznatky o tom, co je bezpečné a nebezpečné, chová se bezpečně doma, v mateřské škole i na ulici.