Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče - částečné obnovení provozu Mateřské školy Dolní Bělá

11. 5. 2020

Oznamujeme částečné obnovení provozu Mateřské školy Dolní Bělá

Vážení rodiče,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřské školy, které bude probíhat v mimořádném režimu. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná.

Učitelky se na děti těšily, děti jim chybí. Některé však spadají do rizikové skupiny a za daných podmínek se nemohou přímé práce s dětmi zúčastnit.

Dle rozhodnutí ředitele školy a zřizovatele (Obec Dolní Bělá) bude od 25. 5. 2020 zajištěn provoz mateřské školy a školní jídelny v Dolní Bělé, ale pouze v omezeném režimu.


Přijetí dítěte do MŠ bude podmíněno odevzdáním přihlášky k docházce (ke stažení ZDE(formát pdf) , ZDE (formát word) a čestného prohlášení (ke stažení ZDE(formát pdf) , ZDE (formát word)). Zákonní zástupci dětí vyplní přihlášku a čestné prohlášení.

Škole oba dokumenty dodají co nejdříve, nejpozději do 18. 5. 2020:
• vhozením do schránky školy (umístěna u vchodu do školní jídelny)
• posláním poštou, kurýrem apod.
• zasláním do datové schránky školy; ID: 3xhmct
• naskenováním + podepsáním ověřeným elektronickým podpisem a posláním e-mailem
• naskenováním a posláním e-mailem:
ms.dolnibela@seznam.cz (originál donese zákonný zástupce 25. 5. 2020 do MŠ).
Přihláška a čestné prohlášení je také ke stažení ve spodní části této stránky.
Vaše přihláška bude zaevidována a mailem, popřípadě telefonickou zprávou, dostanete registrační číslo, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod tímto registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

2) Pravidla pro přijetí dítěte
Vzhledem k daným opatřením, technickým, personálním a provozním možnostem, stanovuje ředitel ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá tato pravidla pro přijetí:
• Rozhodující je věk dítěte, starší dítě má přednost před mladším.
• V případě sourozenců je mladší sourozenec přijat společně s již přijatým starším sourozencem.
• Nebudeme přijímat děti, jejichž rodiče:
a) jsou n a rodičovské dovolené s mladším dítětem
b) pečují o školáky, na něž pobírají „ošetřovné“
• Přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno odevzdáním čestného prohlášení.

3) Provozní doba + další
• Od 6:30 do 16:00 hodin
• Počet tříd: 2
• Počet přijatých dětí: maximálně 35
• MŠ bude v provozu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Prázdninový provoz: od 1. 7. 2020 do 10. 7. 2020.

4) Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnost).
• V případě nutnosti zavede vedení školy opatření k zabránění shromažďování osob před MŠ.
• Upozorňujeme rodiče dětí, že od 7:30 do 8:00 bude probíhat nástup žáků do ZŠ. V tomto časovém období lze tedy očekávat zvýšený počet osob na prostranství před školou.

5) Provoz MŠ v období 25. 5. 2020 do 10. 7. 2020
Provoz bude probíhat v souladu s nastavenými hygienickými podmínkami a s metodikou MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
• Děti v MŠ a učitelky v prostorách školy roušky nosit nemusí.
• Děti budou mít pravidelné aktivity, zejména venku, pokud to umožní počasí, a pouze na pozemku (zahradě) ZŠ a MŠ.
• Při cestě do MŠ musí mít děti i doprovod zakrytá ústa a nos rouškou.
• Doprovázející osoba dítěte se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
• Provoz MŠ v časovém rozmezí (od 6:30 do 16:00 hodin) zůstává zachován.
• V rámci bezpečnostních opatření si děti k zajištění „pitného režimu“ v průběhu dne denně donesou z domova do mateřské školy uzavíratelnou plastovou lahvičku s pitím se jménem dítěte. V případě, že nápoj v lahvičce děti dopijí, učitelky MŠ jim doplní do lahvičky vodu nebo čaj připravený ve školní jídelně.
• Čištění zubů učitelky nebudou s dětmi v MŠ provádět v důsledku zpřísněných hygienických opatření.
Těmito opatřeními se snažíme zmírnit epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 a omezit riziko šíření koronaviru. Prosíme všechny rodiče, aby důsledně respektovali tato opatření a chovali se ohleduplně k ostatním dětem i k zaměstnancům mateřské školy. Děkujeme za pochopení!

6) Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování
• Provoz školní jídelny pro děti docházející do MŠ bude zajištěn. Přihlášku k obědu podávají zákonní zástupci sami od 20. 5. do 22.5. u vedoucí školní jídelny J. Maršalíkové.
• Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
• Stravování bude zajištěno přímo v pavilonu MŠ. Děti nebudou přecházet do jídelny ZŠ.
• Před každým jídlem si každé dítě umyje ruce či použije dezinfekci rukou.

7) Vymezení osob s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.
Prosíme rodiče dětí z mateřské školy, aby do 18. května 2020 vyjádřili závazný zájem o docházku do mateřské školy.


Vedení ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá

Přílohy

Informace_rodicum – formát pdf

Informace_rodicum – formát word

Přihláška do MŠ na období 25. 5. 2020 až 30. 6. 2020 – formát pdf

Přihláška do MŠ na období 25. 5. 2020 až 30. 6. 2020 – formát word

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  - formát pdf

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – formát word

MŠMT: PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - formát pdf