Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

5. 4. 2020

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

  1. Žádost o přijetí (formát doc)

  2. Žádost o přijetí (formát pdf)

  3. Evidenční list dítěte (formát pdf)

  4. Kritéria pro přijímaní do MŠ (formát pdf)

  5. Čestné prohlášení k očkování (formát pdf) *

  6. Čestné prohlášení k očkování (docx) *

  7. Dětský očkovací kalendář (formát pdf) *

* Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.