Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí vzdělávání

1. třída

Třídní učitelka zasílá učivo přímo na emaily rodičů žáků.

2. třída

Třídní učitelka zasílá učivo přímo na emaily rodičů žáků.
Paní učitelka dále doporučuje webovou stránku (online procvičování Čj a M, vše zdarma, bez registrace a přihlašování):
https://www.onlinecviceni.cz

3. třída

Třídní učitelka zasílá učivo přímo na emaily rodičů žáků.
Aj: Rodičům byl zaslán email, který obsahuje podrobné informace o způsobu výuky angličtiny po dobu uzavření školy
.

4. třída

Třídní učitelka zasílá učivo přímo na emaily rodičů žáků.

5. třída

Třídní učitelka zasílá učivo přímo na emaily rodičů žáků.
Aj: Rodičům byl zaslán email, který obsahuje podrobné informace o způsobu výuky angličtiny po dobu uzavření školy.

6. třída

Matematika:
První pracovní list byl již minulý týden zaslán na emaily rodičů, ke stažení
zde (formát doc)

zveřejněno 16.3.: Druhý pracovní list, ke stažení zde (formát doc)

zveřejněno 17.3.: Třetí pracovní list, ke stažení zde (formát doc)

zveřejněno 19. 3.: Čtvrtý pracovní list, ke stažení zde (formát doc)

zveřejněno 23. 3.: Pátý pracovní list, ke stažení zde (formát doc)

zveřejněno 24. 3: Odčítaní úhlů (pdf) ; Dú2  (doc) , oba materiály jsou k dispozici i v aplikaci Teams

zveřejněno 25. 3.: M 6 - 7 druhy trojúhelníků - výpočet (docx) ; materiál je k dispozici i v aplikaci Teams

zveřejněno 26.3.: M 6 - 8 - úhly vrcholové a vedlejší; materiál k dispozici i na Teams (tým Matematika 6, Soubory) zde

zveřejněno 27.3.: M 6 - 3. DÚ;materiál k dispozici i na Teams (tým Matematika 6.třída, ZADÁNÍ) zde

zveřejněno 27.3.: M 6 - návod na práci v Teams - plnění úkolů v ZADÁNÍ návod

zveřejněno 30.3.: Práce na 30.3. - Úhly souhlasné a střídavé zde

zveřejněno 31.3.: 4. DÚ - úhly souhlasné a střídavé zde

zveřejněno 2.4.: M 6 - 11 - vlastnosti úhlů souhlasných a střídavých - procvičení 1. část zde

zveřejněno 3.4.: M 6 - 12 - vlastnosti úhlů souhlasných a střídavých - procvičení 2. část zde

Př: učivo je žákům zadáváno přímo přes aplikaci Teams; 2. díl učebnice si mohou žáci vyzvednout z boxu před školou.
Čj: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams; odkaz na internetovou jazykovou příručku  - obsahuje i pravidla pravopisu: https://prirucka.ujc.cas.cz/ ; seznam četby ; body pro záznam četby
D: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
VkO: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Aj:

(zadáno 17. 3.) Opakování slovní zásoby a probrané gramatiky s pomocí interaktivní verze učebnice Spark L 1 a 2 - průběžně + práce s časopisem (kdo má)
(zadáno 24. 3.) Nová slovní zásoba L 3 - cvičebnice str. 94 cv. 1a, 1b a slovník interaktivní učebnice, Translator´s Corner str. 109 (Festivals/ Celebrations), učebnice str. 34, poslech článku, porozumění zkontrolovat ústními odpověďmi na otázky str. 34, cv.2.
Z:

(zadáno 18. 3.) Pracovní sešit - strana 18, 19 ( LITOSFÉRA - SOPKY , ZEMĚTŘESENÍ )
V rámci probraného učiva o kontinentech doporučuji zhlédnout v sobotu 21.3. od 14.30 h. na TV Televize Seznam dokument Putování po kontinentech - v případě zájmu si zapiš do sešitu 2 informace, které tě nejvíce z pořadu zaujaly. Další úkoly za týden..

25.3. - Zeměpis 6. - Práce s učebnicí a se sešitem ( některé děti nemají učebnici, knížky budou od čt. 26.3. k vyzvednutí v krabici před školou )
Přečti si Atmosféra chrání Zemi na str.33 -39 a zakresli do sešitu SCHÉMA SLOŽENÍ ATMOSFÉRY, SCHÉMA VRSTEV ATMOSFÉRY + přepiš oranžový RÁMEČEK na str.39. Dobrovolně Prac. sešit -  str.21/cv.1,4 a str.22/cv.2,... v případě zájmu - sledování Tv Televize Seznam v sobotu v 14.30h. -  2. díl -  Putování po kontinentech a opět můžeš do seš. napsat 2,3 věci, které tě zaujaly (podnebí, živočichové a rostlinstvo). Práci v sešitě mi také můžeš i nemusíš poslat formou fotografie na email:
Danacermakoa@seznam.cz . Další úkoly - za týden.
(zadáno 1.4.) - práce s učebnicí a sešitem: přečti si str. 40 - 42 ( ATMOSFÉRA - JAK VZNIKÁ VÍTR ), vypiš, nakresli do sešitu, co tě zaujalo, opiš oranž. rámeček na str.42. a pod ním zpracuj otázku 4, dále Prac. sešit str.22/cv.3

7. třída

Matematika:
žáci dostali první sadu úkolů již v úterý 10.3. (v rozsahu min. 14 dní)
(zadáno 24. 3.)  Matematika 1. část (jpg) ; Matematika 2. část (jpg)
Český jazyk:
některé úkoly byly zadány 10.3. - mluvnice - Pracovní sešit str.36/cv.3 - DOPLNĚNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ, str.39/cv.10 a) NAPSAT NAD VŠECHNA SLOVA DANÉHO TEXTU SLOVNÍ DRUHY, OVĚŘIT SPRÁVNOST V PČP, NA INTERNETU, b )URČENÍ PO + PŘ (info k učivu skladba viz sešit z min. roku nebo Pracovní sešit uprostřed - str. 4 - červené rámečky, jedná se o opak. učiva), str.39/cv.11 - minimum 2 VĚTY PODLE ZADANÉHO GRAFU ,nové úkoly : literatura- PÍSEMNÉ ZPRACOVÁNÍ MLUVNÍHO CVIČENÍ z přečtené knížky dle zadaných požadavků - viz vzorový výstup J. Koudele + P.Beránek , mluvnice - Pracovní sešit str.10/cv.21 - OPRAVA TEXTU - PŘEPSAT SPRÁVNĚ DO PROCV. SEŠITU, dobrovolně str.5/cv.3..….další úkoly budou vypsány 23.3.

(zadáno 23. 3.) Čj - mluvn./ lit. - Pracovní sešit -  str.24/cv.3 ( opakování učiva ),..lit./sloh/Vv - vyber si ze své přeč. knihy a) část s napínavým dějem, b) nakresli k ní obrázkovou osnovu s přibližně 5 -6 body, okénky, c) podle obrázků vypravuj  - do slohového sešitu,.. dobrovolně - Prac. sešit str.30/cv.2,3,4. Další úkoly  - za týden.

(30.3.) Mluvnice - Pracovní sešit str.44/1 (V. JEDNOČ., V. DVOJ., VĚTNÝ EKVIVALENT - práce se šk. sešitem), celá str.46 a 47 (PRAVOPIS S OVĚŘENÍM  -  Pčp, internet -  některá cv. jsme již zpracovali, dokončíš zbytek), dobrovolně str.9/cv.15 (GRAFY S VĚTNÝMI ČLENY, pomocník - sešit z min roku).....Literatura -  v průběhu dubna pracuj na doporučené četbě a napiš zápis(y) do: MŮJ ČTENÁŘSKÝ DENÍK.....Sloh - vymysli krátké vypravování (3 odstavce, přímá řeč, ..), které bude začínat slovy: Když přišly koronavirusové prázdniny, netušil(a) jsem.....a napiš do slohového sešitu. Další úkoly - za týden. Některé práce mi můžeš poslat formou fotografie (+ dotazy ) na email: danacermakoa@seznam.cz

Př: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams; 2. díl učebnice si mohou žáci vyzvednout z boxu před školou.
D: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams;
První_Přemyslovci (pptx) ; Václav_prac._list (docx) ; Václav_prac._list_řešení (docx) ;
VkO: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
VkZ: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Aj: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
(zadáno 17. 3.) Opakování slovní zásoby a probrané gramatiky s pomocí interaktivní verze učebnice Spark L 6, 7 - průběžně + práce s časopisem
Z: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
(zadáno 17. 3.) učebnice str. 46 až 49 Střední Amerika.
Cvičebnice str. 28 až 29 Střední Amerika

 

8. třída

Př: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Ch: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Z: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Čj: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams; 
odkaz na internetovou jazykovou příručku - obsahuje i pravidla pravopisu: https://prirucka.ujc.cas.cz/ ; první pracovní list
D: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams; pracovní list: Marie Terezie; Třídní_Foto (docx)
VkO: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Aj: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
(zadáno dne 17. 3.) Opakování slovní zásoby a probrané gramatiky s pomocí interaktivní verze učebnice Spark L1, poslech: učebnice str. 22/1 + cvičení 2 a 3/22, 6/23.
Cvičebnice 1, 2, 3/105
M: první pracovní list, ke stažení zde (formát doc.)

výsledky prvního pracovního listu: výsledky_M_8_-_1 
druhý pracovní list: M_8_-_2_-_prevody_jednotek_casu 

vložena 25. 3.: 3_-_M8_-_pohyb_proti_sobě,_stejný_čas,_výpočet_dráhy (pdf) ; materiál je k dispozici i v aplikaci Teams

vloženo 27.3.: 2. DÚ - úlohy o pohybu; materiál je k dispozici a ke splnění na TEAMS (Matematika 8. třída, ZADÁNÍ) zde

vloženo 27.3.: Jak pracovat v TEAMS - odeslání splněného zadání - podrobný návod - NÁVOD

vloženo 30.3.: M 8 - úlohy o pohybu - proti sobě se zpožděním - 1. část zde

vloženo 2.4.: M 8 - úlohy o pohybu - proti sobě se zpožděním - 2. část zde

vloženo 3.4.: M 8 - samostatná práce ke kontrole - omluva a opravené zadání z 1.4. zde

9. třída

Čj:9.tř. čj - mluvnice -  Pracovní sešit str.33/cv.1, str.34/cv.4,5,6 - PŘEDLOŽKY A SPOJKY ( učivo tvarosloví, bližší info Pracovní sešit uprostřed - červený text - str.8), dále str.35/cv.3 a pod tímto cv. Testové úlohy, str.36/cv.4,5,6, str.37/cv.2a),b) c)-  cv.2 ZPRACOVAT VČETNĚ SPRÁVNÉHO PŘEPISU DO PROCVIČOVACÍHO SEŠITU  (učivo skladby - viz staré sešity), sloh - Pracovní sešit uprostřed - červ. text - str.12 - zpracovat do slohového sešitu výtah FUNKČNÍ STYLY, literatura - Pavel Kohout ( život a podrobně 1 dílo, zpracování do lit. sešitu na způsob EH - úkol byl zadán před jar. prázdn.).. +  K PŘIJÍMAČKÁM S NADHLEDEM - pokračujte, kde jsme skončili...…...další úkoly budou zadány 23.3.
(zadáno 23. 3.) Čj - mluvn. - Pracovní sešit str.39/cv.4,5,6 ( skladba: větné členy + pravopis ), .. sloh - Pracovní sešit - str.48/cv.1 - pouze a),2 ( vypravování, přímá řeč - zopakuj si se starými sešity ), ..lit. / VV - přečti knížku ( kapitolu, část ) dle svého výběru a vytvoř mluvní cvičení dle zadaných požadavků, navíc zpracuj k obsahu obrázkovou osnovu - písemné zpracování s výtv. doprovodem odevzdáš pak ve škole,.. + K přijímačkám s nadhledem. Další úkoly budou vypsány za týden.

(30.3.) /Čj - 9. - .gramatika - PRACOVNÍ SEŠIT: str.40 celá (cv. 7 a) - nápověda: Dveře vedoucí do sklepa se otevřely.(Pk těsný), dále: Mýdlo, vonící po růži, leží na polici.(Pk volný)…/celá strana procvičuje skladbu -  větné členy (viz starý sešit) + pravopis u cv.15 - přepsat správně do mluvn. sešitu, ověřit správnost  -  Pčp, internet)….literatura - v průběhu dubna si pracuj na doporučené literatuře a udělej zápis(y) do: MŮJ ČTENÁŘSKÝ DENÍK (pokud máš plno, určitě si nějak poradíš jako Vojta P.)….sloh - PRACOVNÍ SEŠIT str.12 uprostřed, růžový rámeček nahoře - nový slohový útvar FEJETON - přepiš do sloh. sešitu  a pokus se napsat svůj fejeton (také do sloh. sešitu) na téma: JÁ A MOJI SPOLUŽÁCI (vtipně okomentuj -  formou kombinace vypravování, úvahy, popisu a výkladu -  jeden příběh se spolužáky, použij kratší věty, ironii -  sebeironii, pointu, dále viz styl publicistický, který již máš zpracovaný)...+ PŘIJÍMAČKY S NADHLEDEM. Některé práce mi můžeš formou fotografie (+ dotazy) poslat na email danacermakoa@seznam.cz - Další úkoly -  za týden.

Aj: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Nj: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
M: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Př: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
Ch: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
VkZ: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
D: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
VkO:
Z: učivo je žákům zadáváno prostřednictvím  aplikace Teams
(zadáno dne 17.3.) učebnice str. 66 až 73 - Doprava a spoje.
cvičebnice str. 43 až 44.