Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prostorové vybavení školy


V budově je 15 učeben, z toho  4 odborné pracovny (počítačová, pro výuku přírodopisu a chemie, jazyků a místnost sloužící jako prostor pro ANP),  2 propojené místnosti, které využívá školní družina, školní knihovna, pavilon mateřské školy, prostorná tělocvična se šatnami, výtvarný ateliér a v současné době nepoužívaná školní dílna. Pro přípravu učitelů a uložení pomůcek slouží také 6 kabinetů a 4 sklady. Vedení školy má k dispozici 2 kanceláře a malou kuchyňku, která zároveň slouží všem pedagogickým pracovníkům školy.
Veškeré prostory budovy jsou sice zastaralé, ale ke zlepšení prostředí a zároveň ke zviditelnění prací žáků slouží výzdoba stěn učeben i chodeb, o jejíž obměnu se velmi dobře stará pí Mgr. Čermáková (společné prostory školy a učebny a chodby 2. stupně) a vyučující 1. stupně.
K hromadnému setkávání žáků školy slouží tělocvična.
Po dohodě s vyučujícím mají žáci k dispozici počítačovou pracovnu i mimo vyučování.
K odkládání oděvů a obuvi slouží šatny umístěné v suterénu budovy. Jedná se o boxy vybavené lavičkami, dostatečným množstvím háčků a odkládacími rošty.
U tělocvičny jsou zřízeny šatny pro převlékání a odkládání oděvů odděleně pro chlapce a dívky.
Pro osobní hygienu jsou zřízena WC a umývárny vybavené dostatečným množstvím hygienických zařízení odpovídajících hygienickým normám.
K ošetření případných úrazů, ke krátkodobému pobytu zraněného nebo žáka se zdravotními problémy slouží kancelář zástupce ředitelky školy.
Součástí školy je také školní kuchyně, školní jídelna a zázemí pro kuchařky - nově (v roce 2005) zbudovaná šatna s hygienickým zázemím.
Také správní zaměstnanci mají k dispozici dostatečný prostor pro odpočinek a uskladnění potřebného materiálu.


pokračování