25 května, 2022

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

rozvrh

Distanční výuka – 3. až 9. tř., od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

4. ledna se mohou do školy vrátit pouze prvňáčci a druháčci.
V 3. až 9. třídě bude probíhat opět distanční výuka.

Pro distanční výuku od 4. 1. 2021 stanovila škola konkrétní časy online výuky (videohodin).
Toto opatření se týká těchto předmětů:

  1. tř. až 5. tř. – pouze Aj, časy a způsob výuky ostatních předmětů si nadále stanovují třídní učitelky
  2. tř. – M, Čj, Aj, Př
  3. tř. – M, Čj, Aj, Nj, Př
  4. tř. – M, Čj, Aj, Nj, Př, Ch
  5. tř. – M, Čj, Aj, Nj, Př, Ch

Rozvrh jednotlivých online hodin naleznete v příloze (na listu 1 je rozvrh 3. až 5. tř, na listu 2 rozvrh II. stupně). Případně v kalendáři MS TEAMS.
V ostatních předmětech dostanou žáci II. stupně od svých učitelů zadání, odkazy a materiál k domácí práci.

Žákům 3. – 9. tříd obědy automaticky odhlásíme.

Dále Vás žádáme o maximální spolupráci na účasti Vašich dětí při distanční výuce.
Pro žáky je během distanční výuky (Školský zákon, novela č. 349/2020 Sb.) stanovena povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Při distanční výuce je nepřipojení se k online přenosu považováno za absenci, pokud se
zákonným zástupcem žáka nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Pro evidenci a omlouvání absencí platí stejná pravidla jako při prezenční výuce.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné prožití zbytku vánočních prázdnin a v novém roce 2021 jen to nejlepší.
Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email