25 května, 2022

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a zaměstnanců od 31.1. 2022

Žákovi základní školy umožní škola, školní družina osobní přítomnost na vzdělávání pouze tehdy, pokud podstoupil v termínech stanovených podle čl. I vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
Testování se netýká žáků, kteří doloží, že

  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem
  • absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů (pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení)

Preventivní antigenní test se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email