Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Žáci přijatí ke školní docházce do 1. ročníku ZŠ, školní rok 2023/2024

Č.j.: ZŠ DB 57 / 23
Dolní Bělá 26. 4. 2023

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/ 20224
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace od školního roku 2023 / 2024 u dětí s těmito evidenčními čísly:

2023/012023/102023/172023/32
2023/032023/112023/182023/33
2023/042023/122023/192023/34
2023/062023/132023/202023/35
2023/072023/142023/22
2023/082023/152023/23
2023/092023/162023/24

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Datum zveřejnění rozhodnutí 26. 4. 2023

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email