Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Školní družina – výše úplaty od 1. 9. 2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. v platném znění

s t a n o v í

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 takto:

150 Kč / žáka / měsíc… ranní a odpolední nebo pouze odpolední provoz ŠD
50 Kč / žáka / měsíc… pouze ranní provoz ŠD

Úplata je splatná ve třech splátkách takto:

  • období září – prosinec 2022 (tj. částka 200/600 Kč) – do 30. 9. 2022
  • období leden – březen 2023 (tj. částka 150/450 Kč) – do 31. 1. 2023
  • období duben – červen 2023 (tj. částka 150/450 Kč) – do 30. 4. 2023

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 30. srpna 2012 o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Celý dokument ke stažení

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email