25 května, 2022

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Od pondělí 30. 11. dochází ke změně provozu školy

Dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se dne 30. 11. 2020 vrátí do školy všichni žáci prvního stupně (1. – 5. třídy) a také žáci 9. tříd.

  1. – 8. ročníky pak budou prezenčně navštěvovat školu v tzv. rotačním režimu (střídání celých tříd ve škole po týdnech).

Organizace výuky I. stupně:

Všichni žáci I. st. (1. až 5. třída) – prezenční výuka
Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září.
Tv se bude vyučovat formou pobytu venku na vycházce (pokud to počasí dovolí).
Při hudební výchově nebude vyučován zpěv – učitelé zařadí jiné činnosti.

Organizace výuky II. stupně:

TýdenPrezenčně ve školeDistanční výuka doma
30. 11. – 4. 12.6. tř., 8. tř., 9. tř.7. tř.
7. 12. – 11. 12.7. tř., 9. tř.6. tř., 8. tř.
14. 12. – 18. 12.6. tř., 8. tř., 9. tř.7. tř.
21. 12. – 22. 12.7. tř., 9. tř.6. tř., 8. tř.

Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 vánoční prázdniny. Nástup do školy v pondělí 4. 1. 2021.
Prezenční výuka = Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který byl stanoven v září. Při hudební výchově nebude vyučován zpěv – učitelé zařadí jiné činnosti.
Výuka Tv nebude realizována, tyto hodiny jsou na II. stupni zrušeny.
Distanční výuka = žáci pracují z domova dle pokynů jednotlivých vyučujících.
Roušky:
Žáci budou nepřetržitě v rouškách, zajistěte prosím alespoň dvě roušky na každý den (v případě odpoledního vyučování, nebo docházky do ŠD minimálně čtyři). Zároveň ať se děti teple oblékají, ve třídách se bude intenzívně větrat (i v době výuky).
DRUŽINA (ranní i odpolední):
Bude v provozu od 30. 11. pro všechny přihlášené žáky, dojde pouze k jinému zařazení žáků v rámci oddělení ŠD. Počítejte prosím s tím, že družina bude chodit co nejvíce ven do areálu školy (a přizpůsobte tomu oblečení a obuv dětí).
Obědy:
Obědy je nutné dětem přihlásit předem. Buď pomocí mobilní aplikace, nebo emailem u vedoucí ŠJ.

Individuální konzultace:
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomný zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančně. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění do školy nesmí vstoupit! Proto ani děti, které mají tyto příznaky, prosím do školy neposílejte.

Další pokyny k průběhu, organizaci výuky a k ochraně zdraví obdrží žáci po příchodu do budovy školy od provozních zaměstnanců a vyučujících.


Obecné informace naleznete na odkazu níže:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email