Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Ukliďme Česko

Po loňském ročníku této celorepublikově oblíbené a po zimě jistě velmi potřebné akci jsme se jako škola rozhodli zúčastnit se i letos. Při přípravě byla vytipována místa v Dolní Bělé a jejím okolí, kde je větší koncentrace odpadků. Bylo to zvláště podél komunikací a tam, kde se zdržuje častěji větší množství mládeže. Zároveň s tím byla vybrána i místa, kde bude budoucí odpad v černých pytlích shromažďován. Každé třídě byl vybrán úsek, který měly děti se svými třídními učitelkami projít a vyčistit. Část pytlů byla snesena do kontejneru u školy, u hřbitova a ke sběrnému dvoru. Zbytek, ze vzdálenějších míst, svezli zaměstnanci technických služeb Dolní Bělé přímo do sběrného dvora. Tímto děkujeme OÚ za pomoc.

Původně byl pro tuto akci vybrán termín pátek 14. 4., ale došlo k přeložení, protože na tento den byl předpovídán déšť. A dobře jsme udělali! Nový termín – pátek 21. 4. – byl skutečně ideální. Celý den slunečno, ani mokro, ani sucho. Tráva ještě nevyrostla a odpadky byly velmi dobře vidět. Z celé oblasti bylo dětmi sebráno kolem 25 pytlů odpadu. Jednalo se především o plastové lahve a papír. Ale našlo se i sklo a plechové tabule. Žáci měli na sbírání rukavice a ani v jednom případě jsem osobně, ani v rozhovoru s třídními učitelkami, nezaznamenal jakoukoliv nechuť dětí udělat Dolní Bělou čistější. Naopak, na dětech bylo znát, že si páteční slunečný den užívají. A to i v případě, že po někom sbírají odpadky. Akce se prostě mimořádně vydařila. Doufejme, že příští rok těch odpadků bude ještě méně než letos, a že děti z celé školy pochopí, že odpadky patří do odpadkového koše. Kéž by to pochopili i dospělí a odrostlá mládež.

Zapsal a nafotil J. Bican     

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email